Utbildning

Vill du utbilda dig inom hästunderstödda insatser? Sedan hösten 2017 finns ”Tilläggsutbildning inom Hästunderstödda insatser” på Ridskolan Strömsholm. Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Ridskolan Strömsholm, på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet och i samarbete med Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI).

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola med intresse av att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/lärande resurs.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/lärande resurs inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola. Utbildningen kan utgöra ett delmoment inför certifiering inom hästunderstödda insatser, utarbetad av Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI).

Utbildningens upplägg och innehåll avser även att skapa förutsättningar för samarbete mellan ridskolor anknutna till Svenska Ridsportförbundet och professionella inom HUI. Ridskolorna är en viktig resurs för samverkan och kan erbjuda tillgång till hög kompetens inom hästkunskap och ändamålsenliga hästar och lokaler samt även sport- och fritidsridning för personer med funktionsnedsättning.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.