Universitet

Hippologprogrammet

Sveriges enda universitetsutbildning till häst!

Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning inom hästområdet och har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som huvudman. Det är kandidatprogram med kunskap om hästen i fokus. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Programmet ger en bra grund för att arbeta professionellt med hästar, utbildning av häst och människor samt med arbetsledning och rådgivning.

Ridinriktningen är placerad på Flyinge (åk1) och Strömsholm (åk 2-3). Trav- och islandshästinriktnings hemvist är Wången.  Utbildningen ges i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Läs mer om utbildningen på SLUs hemsida

VIKTIGA DATUM

ANMÄLAN ÖPPNAR 15 MARS – 15 APRIL

Om utbildningen

Utvecklingen av Hippologprogrammet har skett i samråd med hästnäringen och med erfarenheter från studenter, lärare och forskare. På Flyinge och Ridskolan Strömsholm finns allt som gör det möjligt att bedriva högklassig utbildning, såväl teoretisk som praktisk. Dessutom har du tillgång till professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell hästforskning. Möjlighet till internationellt utbyte kan också inrymmas inom dina tre år på programmet.
På Flyinge och Ridskolan Strömsholm finns alla de hästar som behövs i utbildningen. Du bor i närområdet och det finns goda möjligheter att inkvartera ev. egna hästar på eller i närheten av anläggningarna.

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. I årskurs två och tre fördjupar du dig inom företagsekonomi och företagande, pedagogik/ledarskap, hästens biologi och handhavande samt ridkonst. Det finns också en period med verksamhetsförlagd utbildning som du kan göra på ridskola eller utbildningsstall i Sverige så väl som utomlands. År 3 skriver du också ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill fördjupa dig i.

Utbildningarna är breda och djupa med analys och värdering inom hästens och hästhållningens områden och har som målsättning att förbereda för professionellt arbete inom hästnäringen såväl som fortsatta akademiska studier. Studenten får utveckla sin förmåga till vetenskapligt tänkande och informationsutbyte. Hippologprogrammet ger insikter i hästens roll i samhället, ger goda möjligheter till kontakter inom branschen. Hippologer är mycket eftertraktade inom hästnäringen då de har en unik kombination av praktiska färdigheter och högskolemässighet!

Mer information hittar du på SLUs hemsida.

Se vårt digitala Öppna Hus
Frågor och svar

För att antas till Hippologprogrammet ska du som söker ha:

Behörighet:

 • Grundläggande behörighet för högskoleutbildning på grundnivå
 • Särskild behörighet:
  • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c eller Matematik B
  • Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 + Fy 1a + Ke 1 eller Bi 1 + Fy 1b1 + Fy 1b2 + Ke 1) eller Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A + Fy A + Ke A)
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap A
  Ersättningsmöjligheter för Naturkunskap 2 finns på följande sida: https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/ersattningsmojligheter-bi-nk/
 • Godkänt antagningsprov

Läs mer om behörighet och urval.

Läs igenom anvisningarna för antagningsprovet. Där ser du på vilket sätt du behöver förbereda dig för antagningsprovet.

Generellt används anläggningarnas hästar i utbildningen. Under åk 2 och 3 kan det finnas möjlighet att ta med egen häst i utbildningen om den håller den nivån som krävs för respektive kurs. Du måste inte ha egen häst med dig till utbildningen. Anläggningarna har hästarna som krävs för de olika kurserna. Att man innan utbildningarna haft ansvar för häst/hästar ser vi positivt på men är ingen nödvändighet.

Det finns boende att hyra i närheten av anläggningarna. Många boende har också stallplatser att hyra ut och annars finns det många stall i närområdena. Vi kan inte erbjuda något boende i vår regi, men tipsar gärna om kontakter.

Som all universitetsutbildning i Sverige är undervisningen avgiftsfri. Detta gäller även för studenter från våra nordiska grannländer. Det tillkommer kostnader för litteratur och material samt för privata behov såsom kost, logi, stallplats för ev. egen häst m.m. Som studerande på Hippologprogrammet är man studiemedelsberättigad. För information kring detta kontakta Centrala Studiestödsnämnden.

För dig som vill veta ännu mer

Equine Science program in English

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.0 MB

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid HRA

Ladda ner Format: pdf Storlek: 192.8 KB

Bilder & Video

Kontakt
Camilla Nyblom Studierektor för hippologprogrammet, ridlärare och hästutbildare
Anna-Lena Holgersson Föreståndare, Enheten för Hippologutbildning, SLU
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.