Distanskurser

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi & specialpedagogik

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma personer inom nämnda områden. Utbildningen kan utgöra ett delmoment inför certifiering inom hästunderstödd terapi/pedagogik utarbetad av OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser.
Övergripande mål

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma personer inom nämnda områden. Utbildningen kan utgöra ett delmoment inför certifiering inom hästunderstödd terapi/pedagogik utarbetad av OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser (se länk).

Utbildningens upplägg och innehåll avser även att skapa förutsättningar för samarbete mellan ridskolor anknutna till Svenska Ridsportförbundet och terapeuter/specialpedagoger. Ridskolorna är en viktig resurs för terapeutisk och specialpedagogisk verksamhet och kan erbjuda tillgång till hög kompetens och ändamålsenliga hästar och lokaler samt även sport- och fritidsridning för personer med funktionsnedsättning.

Innehåll

Hästens grundläggande behov samt anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga förutsättningar för arbete och hästunderstödda insatser. Orientering inom hästunderstödda insatser inom olika profession- och verksamhetsområden samt fördjupning inom den egna professionen och verksamhetsområde.

Frågor och svar
  1. Högskoleutbildning inom legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård alternativt socionomexamen eller examen inom specialpedagogik. (Bifoga examensbevis)
  2. Motsvarande ett års yrkeserfarenhet (heltid) av legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård, socionomyrken eller motsvarande inom specialpedagogiskt arbete. (Bifoga tjänstgörings/arbetsintyg)
  3. Hästkunskap motsvarande Svenska Ridsportförbundets ryttarmärke III (Bifoga intyg från ridlärare, lägst Svensk Ridlärare 1, alternativt C-tränare)
  4. Grundläggande färdigheter i ridning motsvarande LC:1 dressyr (Bifoga intyg från ridlärare, lägst Svensk Ridlärare 1, alternativt C-tränare)

28 augusti 2017 – juni 2018.

Professionella lärare inom hästkunskap och ridundervisning. Erfarna terapeuter och pedagoger, aktiva inom hästunderstödd terapi/pedagogik.

Kurskostnaden är 3200 kr per elev och inkluderar visst studiematerial och hästkostnad medan själva undervisningen är avgiftsfri. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Om kursplats finansieras via Arbetsförmedlingen eller på liknande sätt är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna

Kost och logi ingår inte i kurskostnaden, möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm finns. Kontakta Ridskolan Strömsholm bokning@stromsholm.com eller 0220-451 07.

Ansökan
Kontaktperson
Susanne Ring Kursadministratör, Kontaktperson Hovslagarutbildningen
Sofia Martinsson Hästsportens Folkhögskola
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.