Nyhet

Gabriella Thorells doktorsavhandling – GODKÄND!

Den 17 mars 2017 är en historisk dag. För första gången har en avhandling försvarats i Rikssalen på Strömsholms Slott. Det av doktorand, Gabriella Thorell, tillika Huvudlärare i pedagogik på Ridskolan Strömsholm.

Gabriella Thorell vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap försvarade sin avhandling: Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid under fredagen på Strömsholms Slott.

Gabriella Thorell och opponent, Karin Redelius (GIH)

Rikssalen som under Arméns Rid- och Körskolas tid på Slottet varit gymnastiksal blev en passande plats när avhandlingen om ridlärarrollens och stallbackskulturen vissa förändring sattes under lupp. Ett 70-tal gäster fanns på plats för att lyssna på den offentliga disputationen. Opponent var Professor Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan, som med kluriga frågor fick Gabriella att försvara sin doktorsavhandling. Efter betygsnämndens överläggande kunde den alkoholfria cidern höjas och Gabriellas avhandling konstateras godkänd.

Resultatet i avhandlingen synliggör att det har skett en viss förändring av stallbackskulturen, där nu kommunikativa processer utgör en central del i det sociala samspelet som ligger till grund för lärande och utveckling. Med perspektiv på framtid kan ridlärare stärka sin profession och utveckla ridskolan till ett vidare kunskaps- och resurscentrum genom att medvetandegöra tre faktorer; den rådande stallbackskulturen, hur lärande sker i verksamheten och vilket behov som finns av kompetensutveckling. 

Avhandlingen finns att läsa här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51316 

Avhandlingen är skriven inom ramen för den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, NFI.

Huvudhandledare: Docent Karin Morgan, Sveriges Lantbruksuniversitet

Biträdande handledare: Docent Owe Stråhlman, Göteborgs universitet och filosofie doktor Christian Augustsson, Karlstads universitetet

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.