Nyhet

Passar lösdrift alla hästar?

Vad är egentligen bäst, hästhållning i box eller lösdrift? Vid ett intressant seminarium på Ridskolan Strömsholm fick deltagarna lära sig mer om forskningsresultat i ämnet.

Det svepte en kall nordanvind över Strömsholm när deltagarna i seminariet samlades. Eftermiddagen inleddes med en guidning av Ridskolan Strömsholms Aktiva grupphästhållning från föreläsarna agronom Linda Kjellberg, huvudlärare i hästkunskap på Ridskolan Strömsholm, och agrD Karin Morgan, chef för Forskning och Utveckling både på Strömsholm och Flyinge. Alla hade dock tacknämligt försetts med varma mössor från samarbetspartnern Agrias representant Helena Ström.

Efter studiebesöket berättade Linda Kjellberg om forskningsresultat från hippologiska examensarbeten och egna studier. Ämnet är mycket aktuellt eftersom Jordbruksverket utreder om spiltor ska förbjudas helt.

Linda började med en studie av liggbeteende i box jämfört med spilta, som visade att hästarna ligger lite kortare tid i spiltan och vid färre tillfällen. Även strömedlet påverkar hästens liggbeteende. I box väljer hästarna helst att ligga på strö såsom sågspån eller halm. De ligger längre tid på sidan om de har halmbädd. Gummimattor kan fungera. Då ligger hästarna kortare tid, men ungefär lika länge som hästar i frihet.

Karin förklarade hur olika hästar tål olika temperaturer. Framförallt är mängden grovfoder viktig för att hålla värmen. Ligghallen hjälper hästarna att reglera sin kroppstemperatur med skydd från väder och vind, men även störande insekter. Erfarenheten visar att hästarna använder ligghallen mer om ytan är större än 15 m2 per häst.

Här väntar vi med spänning på nya forskningsresultat som håller på att analyseras. Framåt kommer vi också att veta mer om skador i system. Preliminära data visar att hästar som går i grupp har fler skador än hästar som går ensamma. De positiva effekterna med socialt samspel och möjlighet till rörelse samt förbättrad arbetsmiljö överväger dock.

Med mer kunskap kommer de nya inhysningssystemen att vinna mark.

Linda Kjellberg presenterade intressant fakta om hur hästar trivs i olika uppstallningsmiljöer under seminariet.
Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.