Nyhet

”Det är något speciellt med Ridsportgymnasiet Strömsholm”

"Det finaste med att vara här är att man jobbar med människor som brinner för något, människor som har ett gemensamt och väldigt stort intresse", förklarar Per Alvenäs, en av Ridsportgymnasiet Strömsholms viktiga lärare.
Per Alvenäs är både glad och stolt över att jobba med Ridsportgymnasiet Strömsholms elever. "Det är en förmån att träffa den här typen av människor", menar Per.

Att det är något speciellt med Ridsportgymnasiet på Strömsholm kan Per Alvenäs intyga. Han har varit med under alla år som det funnits en gymnasieutbildning på Ridskolan Strömsholm och innan dess arbetat på en vanlig gymnasieskola.

I dag är han förstelärare, klassföreståndare och lärare i svenska och historia och ser fram mot höstens ”nya” gymnasieutbildning.

– Yrkesutgången är ridlärare, men under utbildningen kan man avlägga hästskötarexamen, utveckla sin ridning, träna ledarskap och få behörighet till högskolan, förklarar Per.

Per menar att det är skillnad mellan att jobba på Ridsportgymnasiet Strömsholm och ett vanligt gymnasium.

– Det är absolut speciellt att jobba här. Eleverna här är vana vid att något är större och viktigare än den egna bekvämligheten – det vill säga hästen. De är också vana vid att ta instruktioner och feedback och de är vana att samtala om sina insatser, menar Per och fortsätter:

– Det är en förmån att träffa den här typen av människor.

Många vägar för eleverna att påverka

En annan fördel – förutom det gemensamma hästintresset – är att skolan är liten och det finns täta band mellan lärare och elever. Då är det enklare att hålla den personliga kontakten och att se alla blir sedda. Det finns också många vägar för eleverna att vara med och påverka sin utbildning; det finns klassråd, elevråd, studeranderåd, stallråd, elevmedverkan i policy-gruppen och dessutom alltid någon vuxen att prata med. Den som så önskar kan enkelt komma i direkt kontakt med sin rektor.

– Samverkan mellan lärare och elever, den personliga kontakten, verkligt medinflytande och att bli sedd kan vara avgörande för unga människors utveckling, menar Per.

Under ett antal år har han intervjuat tvåorna på Ridsportgymnasiet för att få veta mer om styrkor och svagheter i utbildningen. Intervjuerna har sammanfattats i rapporter, som sedan blivit underlag för kommande läsårs utvecklingsplan.

– En gemensam nämnare i intervjuerna är att eleverna upplever att de utvecklas mycket som ryttare och som människor, och att de är stolta över sina framsteg. Att hantera vardagen och ansvaret i internatboendet är, för många, del av utvecklingen och det är inte ovanligt att de tycker att de växer ifrån sina kamrater på hemmaplan, berättar Per, och fortsätter:

– De är också väldigt stolta över Strömsholm.

Baksidan av att eleverna är både drivande och ambitiösa är att det lätt kan uppstå en duktighetskultur. Där betyder det goda samarbetsklimatet mellan lärare, elever och personal mycket för att inte elever ska pressa sig själva för långt.

– Vi har korta beslutsvägar eftersom vi är en liten skola och kan få saker att hända riktigt snabbt om det behövs, förklarar Per.

Bra resultat för Ridsportgymnasiets elever

Sedan ett antal år bedrivs all undervisning på Strömsholm, även de teoretiska delarna. Något som innebär många fördelar, inte minst för kontakten mellan människor och för att bli sedd i hela sin situation.

– Ändå brukar vi uppmana eleverna att åka hem ibland, så att de inte blir fullständigt uppslukade av sitt stora intresse, säger Per.

Resultatmässigt har Ridsportgymnasiet Strömsholm klarat sig bra. Man jobbar mycket med individoptimering – att ta hand om varje elevs bästa sidor och utveckla dem. Resultaten ligger också över snittet i riket. En mycket hög andel av eleverna har en examen efter tre år. Vissa år är det samtliga, vilket inte är helt vanligt om man tittar på riksgenomsnittet.

– Eleverna är duktiga och tar ansvar, de ordnar till exempel Pay & Jump och andra aktiviteter. Många pluggar också väldigt mycket. Flertalet väljer att läsa utökat program för att skaffa högskolebehörighet, samtidigt som de ska klara alla vardagsbestyr och kanske även ha egen häst här, så visst sliter de, konstaterar Per, och avslutar:

– Därför är det bra att vi har en stark och aktiv värdegrund som vi jobbar mycket med. Den står i centrum och är nog en viktig förklaring till att det är en så fin skola.

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.