Nyhet

HIPPOLOGPROGRAMMET – EN UNIK UTBILDNING

För 25 år sedan var Elisabeth Olsson med och startade en helt ny hästutbildning i Sverige – Hippologprogrammet. I dag är hon studierektor för utbildningen på Strömsholm. ”Det är viktigt att få fler att förstå vilken bra utbildning Hippologprogrammet är, även för dem som är aktiva inom sporten”, förklarar Elisabeth.
Elisabeth Olsson var med och startade Hippologprogrammet, nu är hon tillbaka som studierektor för årskurs 2 och 3 på Ridskolan Strömsholm.

Elisabeth började sitt jobb som studierektor för Hippologprogrammet i mitten av augusti. Hennes uppdrag handlar om att leda årskurs 2 och 3 i utbildningen, alltså de år som är på Strömsholm.

– Att ha utbildningen ett år på Flyinge och två år på Strömsholm är en väldigt bra lösning. Då får alla studenter lära känna båda anläggningarna, som är så otroligt viktiga nav för hästsport och utbildning inom häst i Sverige. Dessutom får studenterna ett ännu bredare kontaktnät än om de bara hade varit på den ena anläggningen, menar Elisabeth.

Och även om det är Strömsholmsdelen som Elisabeth jobbar med, så ser hon gärna att det blir ett större lärarutbyte mellan Flyinge och Ridskolan Strömsholm när det gäller Hippologprogrammet.

– Det har hänt mycket sedan vi började 1994. Utbildningen har blivit mer rationell och har ett ännu större studentfokus nu än när den startades. Samsynen och samarbetet mellan anläggningarna har också blivit mycket bättre, konstaterar Elisabeth.

”En fantastiskt fin ridutbildning”

Efter att på olika sätt ha varit inblandad i Hippologutbildningen genom åren, bland annat som examinator, vet Elisabeth mer än väl vilken utbildning hon har hand om.

– Studenterna får en fantastiskt fin ridutbildning under sina år. Tänk att få plugga och vara i den här miljön som både Flyinge och Strömsholm erbjuder och dessutom under ledning av dessa fantastiska lärare. Utbildningen håller också en hög akademisk nivå med utmärkta teoretiska kurser och har lagom stora studentgrupper och mycket lärartid, konstaterar Elisabeth.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är huvudman för utbildningen och som universitetsutbildning är det viktigt med en akademisk förankring och ett akademiskt förhållningssätt även i det praktiska.

– Det gäller att lära sig att tänka själv och kunna ifrågasätta det som görs och inte alltid bara göra som man gjort tidigare. Det är beprövad erfarenhet och forskning som ligger till grund för all utbildning, men sen gäller det för studenterna att våga fundera, diskutera och dra egna slutsatser, menar Elisabeth och fortsätter:

– Det gäller att välkomna studenterna att komma med inspel om hur man kan och ska utvecklas. Hur ska vi till exempel bli effektivare i stall- och hästhantering utan att hästvälfärden riskeras? Det är en frågeställning som de behöver jobba med för att vara förberedda inför den verklighet som kommer efter utbildningen.

Att både Strömsholm och Flyinge har flera olika hanteringssystem i sina stallar är bara ett exempel som Elisabeth gärna pekar på för att visa hur väl lämpade anläggningarna är för den här typen av utbildning.

– Det gäller för studenterna att vara alerta och förändringsbenägna, att kunna hitta information och dra slutsatser och att använda sitt kontaktnät för att kunna utvecklas, konstaterar Elisabeth.

”Otroligt roligt med ungdomar och utbildning”

Trots sin korta tid på jobbet så känner hon sig mer än väl bekväm med sitt nya arbete. Efter bland annat 12 år som utbildningsansvarig på SWB, med hela Sverige som arbetsplats, känns det bra att vara mer rotad på ett ställe.

– Jag tycker det här är en bra arbetsplats med bra kollegor och tydligt ledarskap och det är roligt att tillhöra ett gäng och dessutom jobba lite närmare där jag bor, så det känns väldigt bra. Och i grunden tycker jag det är otroligt roligt med ungdomar och brinner för utbildning, så därför känns det här väldigt rätt, menar Elisabeth.

Som studierektor vill hon hjälpa medarbetarna att göra ett så bra jobb som möjligt. Den första tiden har gått åt att sätta sig in varje kurs. Hon tittar också på vad som behöver förbättras.

– Det är väldigt mycket som är bra, men det är klart att allt har en förbättringspotential. Jag vill till exempel mer få ner på pränt vad varje kurs innehåller i genomförande – något som jag tror kan vara bra och kommer att spara tid.

– Dessutom är det slitsamt med många schemaändringar som kommer utifrån. Det gäller att jobba med att få schemat klart betydligt tidigare inför nästa säsong för att vi ska kunna fokusera på det som är viktigast, menar Elisabeth.

Hon letar efter förbättringar som kan gynna både studenterna och utbildningen. För det gäller att ha framförhållning då det är många regler att ta hänsyn till.

– Men det är kul, för alla är väldigt positiva till nya idéer, tycker Elisabeth.

Vidgade vyer för studenterna

Elisabeth hoppas också att ännu fler ska upptäcka vilken bra utbildning Hippologprogrammet är, och framför allt att folk inom sporten tycker att det är rätt utbildning för den som vill utvecklas inom sin gren. Fler sökande med hög sportprofil gör att kvaliteten på undervisningen kan kryddas med mer sportsliga inslag och diskussioner vilket supportar bredd och höjd i kvaliteten.

Att få in ett ännu större näringslivsperspektiv och även ett internationellt perspektiv är annat som lockar Elisabeth.

– Den här utbildningen är på många sätt unik om du tittar internationellt och kanske att vi på sikt ska rikta oss ännu mer mot utlandet. Men redan nu ställer SLU krav på internationalisering så att jobba med utlandspraktik och även ta hit gäster för att ge ett bättre perspektiv på hur det ser ut på andra ställen i världen är viktigt.

– Våra studenter måste även få förståelse för utländsk sport och hästliv för att kunna vidga sina vyer och bli riktigt bra hippologer, avslutar Elisabeth.

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.