Nyhet

HÄR UTVECKLAS KUNSKAP, HÄSTAR OCH MÄNNISKOR

Alla inom ridsporten känner till Ridskolan Strömsholm och Flyinge. Några känner säkert till att de är Riksanläggningar men vad innebär egentligen det? Vi reder ut begreppen och berättar vad dessa Riksanläggningar står för idag och varför de som vill arbeta inom hästnäringen ska välja att studera just här.

Både Strömsholm och Flyinge har logotyper med kunglig krona – ett unikt arv och ansvar från deras tydliga koppling till det svenska kungahuset och anläggningarnas militära arv.

Flyinge bär årtalet 1661 i sin logotype. Året då Flyinge blev statligt stuteri på uppdrag av kung Karl den X Gustav. Flyinge hade huvudansvaret att ta fram dugliga hästar åt den svenska militären ända fram tills mitten av 1950-talet. Ridskolan Strömsholm har haft som huvuduppgift att utbilda kompetenta och dugliga ryttare till dessa hästar. Men även på Strömsholm har man under flera hundra år utbildat hästar – en tradition som här lever vidare då man fortsatt idag utbildar den Beridna Högvaktens unghästar.

Riksanläggningarnas är idag aktiebolag med en ganska komplex ägarstruktur men Svenska Ridsportförbundet, SWB (Swedish Warmblood Association) och HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) med flera är huvudintressenter och är de organisationer som utfärdat de ägardirektiv som sätter grunden för Riksanläggningarnas verksamhet idag.

Sverige har även en tredje riksanläggning – Wången – med fokus på Trav och Islandshäst. På grund av historiska skäl ser ägarstruktur och styrningen av denna Riksanläggning lite annorlunda ut men det pågår ett arbete att stödja och hjälpa varandra inom utbildningsområdet för att kunna erbjuda de bästa utbildningarna inom svensk hästnäring.

Riksanläggningarnas uppgift är att vara en garant för att ligga i framkant i att utveckla kunskap, hästar och människor för den svenska hästnäringen. Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Flyinge presenterar sig under epitetet Swedish Equestrian Centers of Excellence och gör ingen hemlighet av att de avser att ligga i framkant inom såväl forskning, utbildning och praktisk hästhållning.

2015 beslöts att Ridskolan Strömsholm och Flyinge skulle utöka sitt samarbete under devisen att ett plus ett blir mer än två genom utökad kompetens och ett breddat utbud. Det tillsattes en gemensam styrelse och ledning som tog fram en strategi för anläggningarnas utveckling vilken man levererat på under en ökande lönsamhet vilket möjliggjort flera nya investeringar i anläggningarna.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att uppdatera denna strategi för att möta framtidens behov inom såväl svensk hästnäring som ridsporten. Att omvärldens megatrender inom såväl digitalisering och miljö kommer påverka branschen råder det ingen tvekan om och riksanläggningarna förbereder sig för att leda den utvecklingen säger VD Christina Rosell.

Man planerar för att investera ytterligare i sitt smarta ridhus med sensorer som kan användas både i anläggningarnas forskning och för att utveckla elevers och studenters rid- och hästkunskap.

Christina berättar att man har många tankar och idéer kring hur man kan öka kvaliteten i utbildningen genom digitalisering. Hon ser framför sig nya digitala inlärningsmetoder utöver ordinarie lärarledd utbildning och att elever och studenter framöver kanske har smarta appar kopplade till smartwatches och anläggningens sensorer för att utveckla sin ridning.

Samarbetet med Svenska Ridsportförbundet är gott säger Jens Fredricson som är Stallmästare på båda anläggningarna. Rollen som Stallmästare innebär ett övergripande kvalitetsansvar för ridningen, hästarna och för utvecklingen av ridkonsten. Jens var en av initiativtagarna till Ridsportens Utvecklingscenter (RUC) – ett samarbete med förbundet. Inom RUC och inom anläggningarnas utbildningar utvecklar man ryttare inom dressyr, hoppning, fälttävlan och körning berättar Jens vidare.

Idag erbjuder Ridskolan Strömsholm och Flyinge utbildningar från gymnasienivå upp till högskola. Älskar du häst, vill ha hästen som kurskamrat och bli attraktiv på arbetsmarknaden så är riksanläggningarna ett naturligt val säger anläggningarnas utbildningschef Annethe Yng.

Vi erbjuder tre unika gymnasieutbildningar fortsätter Annethe. Vi har ett Hippologigymnasium som ger direkt högskolebehörighet, en som leder till utgång som svensk ridlärare nivå 1 och en hästskötarutbildning med inriktning ban- och anläggningsvård.

Vidare erbjuds ett flertal kvalificerade utbildningar för hästnäringen, via Hästsportens Folkhögskola på heltid, deltid och distans för att möta ett behov av flexibilitet för de som redan är verksamma.

Annethe berättar vidare att de har två program inom Yrkeshögskolan, dels Hovslagarutbildningarna som också finns på Wången samt ett nytt treårigt beridarprogram som också inkluderar en unghästutbildning.

Som kronan på verket så erbjuder man Hippologprogrammet med Sveriges Lantbruksuniversitet som huvudman – en unik universitetsutbildning där teori och praktik möts på högsta nivå. Årskurs 1 genomförs på Flyinge medan årskurs 2 och 3 är förlagd till Ridskolan Strömsholm. Som student kan du söka ett unikt sportstipendium som gör att du kan kombinera dina studier med en idrottssatsning säger Annethe.

Annethe avslutar med att berätta att man kontinuerligt utvärderar näringens behov i syfte att skapa nya utbildningar för framtiden.

Våra utbildningar i sig är unika fortsätter VD Christina Rosell. Men det är våra anläggningars resurser och våra medarbetare som är den avgörande skillnaden. Vi har bland de bästa ridhusen och ridbanorna i Sverige och vi investerar och utökar. Vi har mekaniska hästar och en forskningsbaserad utbildningsverksamhet.

Utöver mycket duktiga ämneslärare har vi också namnkunniga ridlärare anställda och knutna till anläggningarna berättar Christina. Tidigare OS-ryttare och professorer i form av Jan Jönsson, Jens Fredricson, Annica Westerberg och Kyra Kyrklund kompletteras med namn som Lotta Björe, Piia Pantsu, Olof Axelsson, Daniel Svensson, Marianne Essen, Marie Karhle med flera.

En annan sak som våra elever och studenter uppskattar mycket är att kunna närvara på clinics och träningar med de världsstjärnor och landslagsryttare som besöker oss regelbundet berättar Christina Rosell och lägger till att många också deltager på anläggningarnas evenemang och tävlingar – både som funktionärer och tävlande.

Här stormtrivs våra elever och studenter flikar Jens in innan han rusar vidare till en hoppclinic för Hippologstudenterna.

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.