Nyhet

UPPDATERING GÄLLANDE CORONAVIRUSET

Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Flyinge följer utvecklingen kring Coronaviruset timme för timme och tar inspel från såväl nationella som internationella rekommendationer.
Vi har i dagsläget konkreta planer för att hantera eventuella misstänkta virusutfall på anläggningarna genom karantänboende för våra elever och studenter. Vi har även säkerställt vår hästhållning om vi tvingas att ur smittskyddsperspektiv eller regeringsbeslut att stänga vår skolverksamhet.
Våra beslut tar sin bas i Sveriges Regeringsbeslut och Smittskyddsinstitutets rekommendationer att skydda de mest utsatta riskgrupperna. Alla beslut tas först och främst ur ett elevperspektiv och för att minimera fortsatt smittspridning.
Vi kommer kontinuerligt att informera om våra beslut kring kommande evenemang och aktiviteter utifrån ovanstående riktlinjer.
____________________________

Ridskolan Strömsholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi hänvisar därför alltid till Folkhälsomyndighetens webbplats. Här finns mycket bra information till resenärer, riktad information till skolorna och ifall det sker en förändrad riskbedömning i Sverige.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/uppdaterad-riskbedomning-for-covid-19-i-sverige/

I nedan dokument hittar ni information om hur skolorna ska hantera elever/studenter och personal som rest till utsatta områden eller uppvisar symptom. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever/studenter som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Personer som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf

Igår, 1 mars, gick Folkhälsomyndigheten ut med en nyhet: ”Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn.”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/avstangning-av-friska-skolbarn-ingen-effektiv-atgard/

Det är viktigt att vi sitter lugnt i båten och följer de nationella rekommendationerna. Gör vi inte det finns det en risk att vi ger ett för stort tolkningsutrymme som kan öka människors känsla av oro. Vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Frågor och svar

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.