Nyhet

ANMÄLAN TILL ARBETSMILJÖVERKET

Det har i media rapporterats om en anmälan till Arbetsmiljöverket gällande Hovslagarutbildningen på Ridskolan Strömsholm. Rapporteringen kan ge sken om att det skulle finnas stora brister i arbetsmiljön och att utbildningen riskerar att läggas ned vilket inte är fallet.
Foto: Roland Thunholm

Fakta är att Ridskolan Strömsholm själva valde att göra en anmälan till arbetsmiljöverket då en studerande skadade sig vid ett utbildningsmoment – detta i linje med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket valde att göra ett platsbesök där man gjorde en genomlysning av hela vårt arbetsmiljöarbete på Ridskolan och vi fick väl godkänt på de flesta områden.

 

Vid inspektionen framkom att vi undersökt riskerna som kan finnas vid skoning av hästar och att vi funnit flertalet olika risker och hur dessa ska hanteras. Man konstaterade dock att vi kunde utöka våra befintliga riskanalyser till att omfatta även vissa specifika moment inom utbildningen samt att några enstaka skrivningar i våra instruktioner kunde skärpas till (från bör till skallkrav) vilket också är i linje med våra mål i säkerhetsarbetet. Detta genomförs nu och kommer att återrapporteras till arbetsmiljöverket i enlighet med deras krav i rapporten och vi ser att med de föreslagna förbättringarna att vi kommer vi ha en än bättre styrning av vårt arbetsmiljöarbete framåt.

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.