Nyhet

HÄSTVÄLFÄRD I FOKUS

Forskning om hästvälfärd och ett hästkontrakt med välfärdsfokus. Ridskolan Strömsholms huvudlärare i Hästkunskap Linda Kjellberg uppmärksammas i nyheter från SLU och Agria.
foto: Pernilla Bovin

Agria har nyligen presenterat initiativet ”Hästkontraktet” som ska vara ett moraliskt och symboliskt löfte från hästägare, ryttare/kusk till hästen om att ge den bästa möjliga förutsättningar att vara frisk, välmående och långsiktigt hållbar.

Hästkontraktet har tagits fram i samverkan med veterinärer, tränare, forskare och även representanter för riksanläggningarna Flyinge och Ridskolan Strömsholm, däribland Linda Kjellberg huvudlärare i Hästkunskap vid Ridskolan Strömsholm och doktorand vid SLU.
– Poängen med Hästkontraktet är att det tydligt lyfter fram vad som är viktigt för hästen. Vilket ger den mindre erfarna hästägaren hjälp med vad han eller hon bör tänka på, samtidigt som det blir en nödvändig påminnelse till oss som är lite mer erfarna, säger Linda i en intervju om Hästkontraktet
– Jag tycker att flera av punkterna inbjuder till att fundera på hur hästen upplever sin situation, det är väldigt nyttigt, fortsätter Linda.
Läs hela intervjun med Linda och läs mer om Hästkontraktet på Agrias hemsida: Vi behöver säkerställa att hästen kan känna sig trygg

Håll dig uppdaterad om Linda Kjellbergs forskning om hästars möjligheter till vila i ligghallar genom SLU:s nyheter. Där kan man läsa om hur en säker och bekväm viloplats är en mycket viktig faktor för hästens välfärd. Studien visar att hästars liggtid i ligghallar blir lägre när den tillgängliga liggytan minskar. Orsaken till detta kan bero på sociala relationer och konkurrens om liggytan. Läs hela den populärvetenskapliga sammanfattningen: Hur stor liggyta behöver hästen i ligghallen

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.