Pressmeddelanden

UTREDNING OM HIPPOLOGPROGRAMMETS UTVECKLING

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har, i samråd med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och hästnäringens riksanläggningar initierat en utredning av Hippologprogrammets utveckling. Nu är utredningen klar och det finns flera olika alternativa förslag om hur programmet kan utvecklas i framtiden.

Utredningen som tog sin början i juni 2022 är utförd av Susanne Linnér, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Den presenteras idag, den 17 augusti, klockan 13.00 vid SLU i Uppsala – intresseanmälan för att delta vid presentationen via Zoom, sker till karin.holmgren@slu.se. Informationsmötet avslutas med en frågestund.

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.