Hästhållning

Arbetsmiljö och skadefrekvens för yrkesverksamma inom hästsektorn

Arbetsmiljö och skadefrekvens för yrkesverksamma inom hästsektorn

Matilda Fagerlind (2018)

I Sverige fanns år 2016 355 500 hästar och 20% av dessa fanns inom näringsverksamhet. Hästnäringen i Sverige omsätter årligen omkring 46 miljarder kronor och skapar cirka 30 000 avlönade heltidsarbeten. Hästnäringen har en viktig roll i utvecklingen av den svenska landsbygden. Arbetet i häststallar sker på ett gammalmodigt vis och få arbetssysslor är mekaniserade till skillnad från inom övriga delar av lantbrukssektorn, där en stor del av arbetet sker med olika hjälpmedel och maskiner. Stallarbetet innehåller besvärliga arbetsställningar och tunga lyft- och vridmoment vilka är vanliga orsaker till förslitningsskador. Detta leder till en stor risk för arbetsrelaterade skador för de yrkesverksamma inom hästnäringen. Syftet med denna litteraturstudie är att studera hur yrkesverksamma inom hästnäringen påverkas av sin arbetsmiljö samt kartlägga förekomsten av arbetsskador. Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: Hur påverkas hälsan hos yrkesverksamma inom hästbranschen av arbetsmiljön? Hur vanligt är det med arbetsskador? Yrkesverksamma inom hästnäringen löper ökad risk att drabbas av luftvägsproblem till följd av dålig luftkvalité och arbetsmoment som genererar damm och andra partiklar. För att förbättra luftkvalitén och därmed arbetsmiljön kan mekanisk ventilation installeras. Ett annat problem för yrkesverksamma inom hästnäringen är förslitningsskador. Över 90% av svenska ridlärare har smärta någonstans i kroppen och 14.5% av ridlärarna hade råkat ut för en eller flera skador under de senaste 12 månaderna. Under vinterhalvåret arbetade en stor andel av ridlärarna i ouppvärmda ridhus och nära 90% arbetade ibland utomhus eller i kalla miljöer. Studiens slutsats är att anställda inom hästbranschen löper en ökad risk att drabbas av luftvägsproblem till följd av stallmiljöns dåliga luftkvalité och arbetsmoment som genererar damm och partiklar. En kall arbetsmiljö med monotona arbetsuppgifter leder till att de också löper en ökad risk att drabbas av utslitnings- och överbelastningsskador på muskler och skelett.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 221.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.