Hästens biologi

Artros på häst

Artros på häst

Gabriella Peterhoff (2012)

Artros är en degenerativ ledsjukdom som leder till nedbrytning av ledbrosket. Artros karaktäriseras av sviktande ledfunktion med varierande destruktion av ledbrosk och förändring av lednära ben. Cirka 80 % av ledbroskets vikt består av vatten. Vattnet verkar stötdämpande och möjliggör en förändring eller deformering av ledbrosket vid belastning. Vid artros ökar vattenhalten i brosket till över 90 % vilket leder till försämrad elasticitet och stötdämpning. Syfte med denna litteraturstudie är att undersöka orsakerna till artros samt svara på frågorna; Vad orsakar artros? Kan man bromsa artrosens utveckling?

Ledbrosket (det hyalina brosket) som täcker benen i leden saknar lymf- och blodkärl samt nerver. Därför kan en skada i ledbrosket vara svår att upptäcka. Ledbroskets främsta funktioner är att minska friktionen mellan skelettändarna i leden samt förbättra passformen. Brosket har även en stötdämpande funktion och skyddar skelettet mot slitage. Den låga metabolismen i brosket medför att dess förmåga till läkning är dålig. Storleken på skadan har betydelse, mindre skador har goda chanser att läka helt vilket större skador aldrig gör. (Hägglund, 2010) Stora skador på brosket saknar vävnads täckning. Det finns inte tillräckligt med chondroblaster (broskbildande celler) för att åstadkomma läkning.

Det finns olika typer av artros. På människa brukar man skilja på idiopatisk generaliserad artros, posttraumatisk artros och deformerande artros. Den idiopatiska artrosen är vanligast och drabbar åldrande människors leder, man har ännu inte fastställt orsaken. Den posttraumatiska artrosen drabbar en enskild led till följd av en skada. Deformerande artros kan förekomma i handen på människor. Dessa typer finns även på häst. Benspatt som kan förekomma i hasens glidleder är exempel på deformerande artros hos häst. Posttraumatisk artros uppstår till följd av en tryckskada i brosket. Skadan på brosket medför att ett hålrum bildas mellan det subkondrala benet och brosket (som inte kan läka och återfå sin gamla form). För att fylla detta hålrum skapas en bentillväxt i form av osteofyter. Detta medför att brosket blir tunnare och förlorar sin funktion vilket medför att leden blir stel.

Artros kan vara en naturlig degenerativ process i samband med åldrande. Man tror att utvecklingen av artros stressas av hård träning, detta styrks av att artros påträffas ofta hos äldre hästar som använts inom sport. Men det har även påträffats hos yngre hästar, dock är det inte lika vanligt. En normal belastning på en onormal led eller en onormal belastning på en normal led kan vara vanliga orsaker till artros. Det vanligaste sättet att behandla artros är med antiinflammatoriska preparat, nonsteroidal anti- inflammatory drugs (NSAID).

God hästhållning är det bästa sättet att förebygga artros. God utfodring, hovvård, utevistelse och möjlighet till rörelse. En stor anledning till ledproblem hos häst, tillexempel artros, tros bero på vårat sätt att sköta våra hästar. Ofta är träningen för ensidig, ridningen sker ofta på samma typ av underlag under långa perioder. Om hästen får en mera allsidig träning minskar risken för oliksidighet och därmed även en ojämn belastning på hästens muskulatur och leder. Effekten av artros går att fördröja med behandling. Utvecklingen av artros går alltså att bromsa men inte förhindra då den uppstått. Uppkomsten av artros kan förhindras om den upptäcks i ett tidigt skede, då den yttrar sig som en inflammation. Det bästa sättet att förhindra artros är dock att förebygga det genom allsidig träning och god hästhållning.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 85.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.