Hästens biologi

B-vitamin – ett tillskott hästen behöver?

B-vitamin – ett tillskott hästen behöver?

Linnéa Olsson (2015)

Det har under senare tid blivit populärt att fodra hästen med flera olika typer av extra tillskott, utöver grov-och kraftfoder. En del tillskott anses ha väldigt god effekt på hästen medan andra tillskott anses vara att slänga pengarna i sjön. Det har framförallt blivit populärt att fodra hästen med extra B- vitamin i samband med pälsfällning och pälssättning samt vid hårt arbete. Huruvida hästen faktiskt behöver extra B-vitamin och om den faktiskt kan ta upp överskottet är fortfarande något oklart hos många. Det primära syfte med denna studie är att ta reda på huruvida hästen har ett behov av mer B-vitamin, utöver de som hästen själv kan producera, och hur mycket som den kan ta upp och har nytta av. Det sekundära syftet är även att ta reda på vad som kan hända om hästen inte för sitt behov av B-vitamin tillgodosett, alltså att hästen har en brist på B-vitamin.
Studien har två frågeställningar, om det är skadligt med en brist av B-vitamin hos hästen samt vad som sker vid ett eventuellt överskott.
Det har i olika studier påvisats att en stor brist på B-vitamin kan ge en viktförlust hos hästen, speciellt hos den yngre hästen. B-vitamin har även visat sig vara bra att tillföra vid muskelkramp hos hårt tränade hästar samt hos hästar med återkommande diarré. Vid viktförlust har den varit mest effektiv att tillföra tiamin och då oftast i form av jäst vilket även innehåller de flesta andra B-vitaminerna.
I studierna har det kunnat ses att B-vitamin kan hjälpa vid muskelkramp hos travhästar, samt att B-vitamin behövs för att muskulaturen ska utvecklas normal. Det har även kunnat utläsas att hästar som växer behöver få sitt behov av B-vitamin tillgodosett för en normal tillväxt. Två studier påvisar att koncentrationen av B-vitamin är högre ju längre bak i hästens matsmältningssystem det mäts.
Slutsatsen av litteraturstudien är att hästar som presterar på normal nivå, som hopp- och dressyrhästar, som fodras men ett bra grovfoder och efter en uträknad foderstat inte behöver ges något tillskott av B-vitamin. Hästar i hård träning, så som galopp- och travhästar på elitnivå, kan däremot behöva en viss dos av extra B-vitamin vid hårdare träningsperioder eller grovfoderbyten. Det kan då hjälp att ge hästen bryggeri- eller foderjäst. Det finns inga studier gjorda på hur hästen reagerar om den får ett överskott av B-vitamin.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 302.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.