Hästens biologi

Banunderlag – en riskfaktor för skador

Banunderlag – en riskfaktor för skador

Ellinor von Essen (2018)

Hästar tränas och tävlas på olika nivåer inom hästsporten och förflyttas mellan anläggningar för att träna eller tävla. Det gör att hästen behöver anpassa sig till olika banunderlag beroende på vart den förflyttas. Syftet med denna studie är att ta reda på en eventuell koppling mellan banunderlag och skador samt vid en eventuell koppling se vad det är i banunderlaget som orsakar skadorna. Frågeställningarna är; På vilket sätt kan banunderlag vara en bidragande faktor till hästars skador? Vilka egenskaper kan göra särskilda banunderlag mer skaderelaterade än andra?
Det finns flera olika faktorer som kan bidra till skador på hästar, en av faktorerna visar sig i studier vara banunderlag. Människan kan inte uppfatta ett banunderlag på samma sätt som hästen, eftersom hästen landar med mycket mer kraft och tyngd i varje steg än vad människan gör. Det som behöver tas i åtanke är att det är mer än bara topplagret som påverkar banunderlagets egenskaper. Mellanlagret och grunden i banunderlaget spelar stor roll för topplagrets egenskaper. Det är därför viktigt att rätt material används tillsammans med rätt underhåll för det ändamål banan är tänkt att användas till. Ett enhetligt topplager kan beskrivas som jämnt, vilket underlättar för hästen att röra sig. När banunderlaget är ojämnt behöver hästen anpassa sitt steg till hur ytan är på olika delar av banan. Det ger en ökad skaderisk när hästen inte kan röra sig med jämna steg. För att ta reda på vilket banunderlag som är lämpligt för ett visst ändamål finns det olika mätmetoder som används för både ridbanor och trav- och galoppbanor. Faktorer som behöver tas med i beräkningarna av de mätningarna är bland annat väder, lutning och användning då de faktorerna också påverkar banunderlagets egenskaper.
Studiens slutsats är att materialet i och valet av banunderlag och underhåll kan orsaka skador på hästar men det finns andra faktorer i hästens bakgrund och miljö som behöver tas i beaktning för att definiera en korrekt skadebild. Grundproblemet, vilket påvisas i de flesta studierna, är att topplagret i banunderlaget är ojämnt. Däremot kan inte något specifikt banunderlag kopplas till olika skador i nuläget.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 236.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.