Hästens biologi

Behovet av tiamin, biotin, folat och B12 hos häst

Behovet av tiamin, biotin, folat och B12 hos häst

Emelie Savelkouls (2019)

Vanligaste sättet att hålla hästar idag är på box med daglig hagvistelse och det vi som
hästägare spenderar mest pengar på är foder till våra hästar. Grovfodret som ges hästarna ska
vara av god kvalité och vid behov kompletteras med lämpligt kraftfoder samt tillskott av
mineraler och vitaminer för att täcka hästens näringsbehov. Hästars vitaminbehov och
upptagning skiljer sig från människans och en hel del forskning har gjorts för att säkerställa
det faktiska behovet hos hästen.
Idag marknadsförs B-vitaminkomplexet som ett tillskott för att ge en lugnande effekt; stärkta
hovar; underlättad pälssättning; ökad energi och arbetsglädje. Komplexet består av åtta
vattenlösliga vitaminer; tiamin; riboflavin; niacin; pantotensyra; pyridoxin; biotin; folat; B12,
som alla kan syntetiseras i hästens tarmkanal och påverkar hästen på olika sätt. Däremot råder
det oklarheter om foderföretagens marknadsföring matchar vetenskapen. Denna
litteraturstudies primära syfte är därför att öka kunskapen om hästars behov av B-vitaminerna
tiamin, biotin, folat och B12 samt dess påverkan på hästen genom att besvara frågan; Hur kan
tillskott av B-vitaminerna tiamin, biotin, folat och B12 påverka hästens temperament,
hovkvalité, tillväxt, hemoglobinnivåer och koncentrationen av röda blodkroppar?
Studiens slutsats är att den egna syntetiseringen av vitaminerna sker i hästens tarmkanal och
denna bör, tillsammans med den mängd som ges i foder och betet, tillgodose hästens behov.
Tiamin visade varierade resultat på temperamentet hos häst, medan hovkvalité påverkades
positivt av biotintillskott. Folat visade sig viktigt i fölets tidiga växtfas, men bör kunna
tillgodoses via stoets mjölk. Folat och B12 visades påverka hemoglobinnivåerna och
koncentrationen röda blodkroppar men inte tillräcklligt för att skapa någon ökad prestation.
Mer forskning krävs för att fastställa möjliga användningsområden för B-vitaminet samt dess
påverkan vid exogent tillskott.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 164.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.