Hästens biologi

Beröringens effekt på stressnivån

Beröringens effekt på stressnivån

Malin Viker (2021)

Stress är ett vanligt förekommande problem hos hästar, antingen som ett direkt resultat av en situation som uppfattas obehaglig eller långvarig stress som påverkar hälsan. Hos människa finns studier som menar att massage sänker stressnivån. Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på om olika typer av beröring kan minska stressnivån hos hästen. Följande frågor besvaras i texten: På vilket sätt påverkas stressnivån av beröring? På vilka delar av hästens kropp har beröringen effekt? Hur relaterar beröringens effekt till hur hästar putsar varandra i naturligt tillstånd? Frågorna besvaras genom att flera vetenskapliga studier sammanställs.
I studierna användes olika grupper av hästar, som under en period genomgick tester där beröring utfördes på olika delar av kroppen. Samtidigt bedömdes deras stressnivå utifrån hjärtfrekvens och beteende. Studierna visar att stressnivån hos hästen sänks vid beröring framför allt runt manke och nedre delen av mankammen, halsen. Även beröring på huvudet har stressreducerande egenskaper.
Slutsatsen av studien är att det är möjligt att påverka stressnivån med hjälp av beröring. Stressnivån sjunker både som ett direkt resultat av beröring och även under regelbunden massagebehandling under en längre period. Det finns koppling mellan vart hästar putsar varandra i naturligt tillstånd och på vilka områden mänsklig beröring har effekt på stressnivån, området är runt nedre delen av mankammen, halsen och manken. Med viss individuell variation har också beröring av huvudet bra stressreducerande egenskaper.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 177.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.