Hästens biologi

Den äldre hästens näringsbehov och hälsa

Den äldre hästens näringsbehov och hälsa

Cecilia Sterner (2019)

Sverige är ett av de mest hästtäta länderna i Europa, år 2011 sågs en femdubbling av antalet hästar i landet på knappt fyra decennier. Det har visat sig att hästpopulationen blir äldre i samband med den allt mer avancerade veterinärvården och det blir vanligare att hästar är fullt aktiva i tävlingssporten i allt högre ålder. Äldre hästar har förändrade behov gällande utfodring och tandvård. Detta medför att ett större behov av kunskap hos ägare till äldre hästar behövs gällande förändrade näringsbehov och hälsovård, då bristande kundskap kan orsaka näringsbrister och sämre hälsa hos äldre hästar. Syftet med denna litteraturstudie är att få större kunskap om den äldre hästens näringsbehov, vad som kan orsaka brist på näringsämnen, hur den äldre hästen ska utfodras och skötas för att främja en god hästhälsa. Med frågeställningarna: Vad kan orsaka brist på näringsämnen hos den äldre hästen? Hur ska den äldre hästen utfodras och skötas för att ha en god hälsa?
Studier visar att undernärda äldre hästar löper en större risk att avlida. Med en foderstat rik på protein och fosfor höll äldre hästar bättre hull, skick och blodvärden. Kroppsvikten var generellt lägre hos äldre hästar än hos yngre hästar. Samma sak kunde tydas på tidigare utförda studier på människor och råttor.
Hästägare anser att sina hästar är friskare i högre grad gällande tandproblematik och hältor samt att deras hästar bedömdes magrare än vad veterinärens utlåtande senare visade. Många rutinmässiga åtgärder gällande veterinär- och tandvård har bortfallit. Genom en bättre förebyggande sjuk- och hälsovård skapas en bättre hälsa hos de äldre hästarna. Tandproblem är vanligt hos äldre hästar och en sämre munhälsa kan leda till problem att tugga och smälta fodret. Till följd av detta kan hästarna få kolik, som är en vanlig dödsorsak bland äldre hästar. Litteraturstudiens slutsats är att äldre hästar mår bättre av och kräver ett högre näringsintag av protein. Många äldre hästar lider i onödan på grund av bristande kunskap hos ägare gällande den äldre hästens hälsovård och näringsbehov. Många äldre hästar får problematik i munhälsan och behöver regelbunden tandvård för att kunna tillgodose sig näringsämnen i fodret. Detta förebygger även mag- och tarmproblem som är en vanlig dödsorsak bland äldre hästar.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 139.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.