Hästens biologi

E-vitamin och dess påverkan på hästar i träning

E-vitamin och dess påverkan på hästar i träning

Johanna Vasara-Hammare (2018)

Hästen används i stor utsträckning i tävlingssammanhang. Det ställs höga krav på prestation
och uthållighet. Under träning bildas fria radikaler som utsätter hästens kropp för oxidativ
stress och nedbrytning av framförallt muskelvävnad. E-vitamin är en antioxidant som
bekämpar fria radikaler under träning och minskar oxidativ stress och muskelnedbrytning. Det
är viktigt att tillgodose hästens behov av E-vitamin för att få ut maximal effekt av träningen. I
vanliga fall får hästen i sig E-vitamin från färskt gräs, men med dagens hästhållning och under
vinterhalvåret kan hästar i träning behöva extra tillskott av E-vitamin. Syftet med denna
litteraturstudie är att studera E-vitamin och oxidativ stress i samband med träning, samt ta
reda på vilken typ av E-vitamin som hästen lättast tillgodoser sig. Frågeställningar som tas
upp i denna studie är, vilken effekt E-vitamin har på hästar i träning och vilken typ av Evitamin
som hästen tar upp mest effektivt.
E-vitamin är en fettlöslig vitamin. Det finns olika typer av E-vitamin, studier har visat att alla
typer kan användas som tillskott, men att hästen lättast tar upp och tillgodoser sig E-vitamin i
vattenlöslig form. Effekten av E-vitamintillskott hos hästar i träning har testats i studier.
Resultaten visade att hästar som får tillräcklig mängd E-vitamintillskott uppvisar mindre
oxidativ stress än hästar som tränas utan E-vitamintillskott.
Studier har undersökt effekten av att ge E-vitamintillskott under en kort respektive lång period
innan intensiv träning. Bäst effekt av E-vitamintillskott påvisas hos hästar som fick tillskott
under en längre tid innan en viktig prestation. Studier visade att hästar klarar av enstaka
tillfällen av hård ansträngning utan att muskler tar skada av oxidativ stress. Hästar som utsätts
för upprepad hård ansträngning kräver E-vitamintillskott på upp till 300 mg/dag för att
bibehålla stabila E-vitaminnivåer som skyddar kroppen från oxidativ stress.
Slutsatsen av studien är att E-vitamin i vattenlöslig form med fördel kan användas som
tillskott till hästar i träning för att motverka oxidativ stress. Hästar klarar av enstaka
träningstillfällen utan att muskelvävnad bryts ner, men under kontinuerlig upprepad träning
krävs E-vitamintillskott upp till 300mg/kg för att upprätthålla antioxidantnivåer i kroppens
vävnader.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 335.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.