Hästens biologi

Effekt och kvalité på fodertillskott innehållande Glukosamin

Effekt och kvalité på fodertillskott innehållande Glukosamin

Isabelle Gothenby (2018)

Hälta på grund av ledinflammation är en av de vanligaste skadorna på häst och orsakar nedsatt användbarhet. Hältan i sig beror på smärta från den inflammerade leden. På sikt orsakar en inflammerad led en nedbrytningsprocess av broskvävnaden i leden vilket kan ge kroniska skador i leden, så kallad artros eller osteoartrit. Vid osteoartrit behandlas symptomen, inte orsaken till sjukdomen. Vanligast är att behandla med kortisonpreparat eller anti-inflammatoriska preparat. Dessa preparat saknar inte biverkningar och den vanligaste alternativa behandlingen är att ge hästen fodertillskott innehållande glukosamin.
Syftet med den här litteraturstudien är att samla information om fodertillskott till häst innehållande glukosamin. Frågeställningen i den här litteraturstudien är att ta reda på om fodertillskott innehållande glukosamin har någon bevisad effekt? Materialet som använts här är dels hämtad på internet men till största del hämtad från databasen Primo.
Kvalitén på fodertillskottsprodukter går att ifrågasätta då mängden glukosamin sällan stämde överens med vad som deklarerats på produktens etikett. Biotillgängligheten hos häst att ta upp glukosamin var låg, endast 2,5%. Vid injicering av glukosamin hos häst visade det sig att en inflammerad led tog upp fyra gånger så mycket glukosamin som en frisk led. Vid en kombinerad behandling, injicering med kondroitinsulfat och glukosaminglykaner samt oral behandling med glukosamin visade urinurskiljningen hos häst att det fanns en långvarig ökning av dessa ämnen i urinen. Hästarna som fick denna nyss nämnda behandling visade en signifikant förbättring vid böjprov av has- och kotled.
Slutsatser av litteraturstudien är att fodertillskott innehållande glukosamin i flera fall visat sig ha varierande kvalité samt i flertalet fall icke överensstämmande mängd av verksamt ämne som angivits i innehållsförteckningen. Kombinerad oral- och injicerad behandling ledde till förbättrad rörlighet vid böjprov i has- och kotled. Bevisen för om behandling med enbart oral giva glukosamin har effekt är bristfälliga och effekt går således inte att fastställa.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 158.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.