Hästens biologi

Effekter av stärkelserikt foder på häst

Effekter av stärkelserikt foder på häst

Åse Persson (2019)

Stärkelse i stor mängd ingår inte naturligt för hästen, men en stor del av energikällan för våra
arbetande hästar idag kommer från spannmål och kraftfodrets stärkelse. Det kommer fler och
fler nya kraftfoderprodukter ut på marknaden och det kan vara svårt att veta hur de olika
nivåerna av stärkelse i dem påverkar hästarna. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda
på hur en stärkelserik foderstat påverkar domesticerade hästar och om de har behov av det. På
vilket sätt kan hästars prestation och temperament påverkas av stor mängd stärkelse i fodret?
Vilken påverkan har stärkelse i fodret på hästars hälsa?
Studier visade att återhämtning efter ansträngning hos hästar som utfodrades med en lägre
stärkelsehalt inte påverkades negativt jämfört med hästar som utfodrades med hög
stärkelsehalt i fodret. Det visades dock skillnader i mängden glykogen som förbrukades.
Undersökningar som har haft som syfte att studera hästars beteende och temperament har
visat att hästar som fordrats med stärkelserikt foder visade en förhöjd vaksamhet mot yttre
stimuli. I stimulitestet visade reaktionen på hjärtfrekvens en högre maxfrekvens vid högt
stärkelseinnehåll i fodret medan normalfrekvensen inte påverkades. Ytterligare en studie
visade att ett högre intag av stärkelse gav mikrobiella förändringar i tjocktarmen som kan
associeras med beteendestress hos hästar där vaksamhet kan spegla ett negativt känslomässigt
tillstånd såsom obehag i tarmarna. Det har påvisats att stärkelserikt foder tar längre tid innan
gastrisk tömning har skett vilket kan ha ett samband till kolik och negativa effekter av en
stärkelserik foderstat på magsår.
Studiens slutsats är att hästar som utfodras med större mängd stärkelserika spannmål och
kraftfoder kan löpa större risk för både sjukdomar som kolik och magsår och stressmoment
under foderintag eller beteendeförändringar. Ett högre stärkelseinnehåll ger inte
nödvändigtvis några prestationsfördelar eller skillnader i återhämtning. Dock hade fler studier
inom området behövts.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 181.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.