Rid-och körkonst

Elithästens välfärd

Elithästens välfärd

Amanda Igelström (2017)

I Federation Equestre internationale [FEI] uppförande kod, som berör hästars välfärd, står att läsa ”hästar skall endast tränas efter sin fysiska förmåga och utbildningsnivå” samt ”de skall ej utsättas för våld eller träning som medför rädsla” . FEI förespråkar också att det är ryttarens ansvar att se till hästarnas välfärd. För att hästar som används av människor för sport kräver ett tillfredsställande mått välfärd. Djurvälfärd beskrivs utifrån två centrala begrepp: god livskvalitet och välbefinnande. För att uppnå god djurvälfärd kan djurhållare utgå ifrån de fem friheterna: 1) fri från hunger och törst 2) fri från obehag, 3) fri från skada, sjukdom och smärta, 4) fri från stress och rädsla, 5) fri att utföra sina naturliga behov.
Det är svårt att fastslå hur hästars välfärd påverkas eftersom hästar är individer, även när det kommer till vilken utrustning och hästhantering hästen trivs med. Hästarnas välfärd påverkas av den miljö den befinner sig. Men kunskap om hur exempelvis ridning påverkar deras välfärd är bristfällig. Syftet med arbetet är att ta reda på hur elithästars välfärd påverkas av tävling, utrustning och hästhantering. Detta har gjort utifrån följande frågeställning: Hur påverkas elithästars välfärd av tävling, utrustning och hästhantering?
Undersökningar på tävling visar att av 750 hästar hade 44% av dessa mycket hårt spända nosgrimmor vilket kan leda till fysiskt och psykiskt lidande hos hästar. Hästar som utsätts för rollkür påvisar tecken på att uppleva smärta, och rollkür bör ej användas vid ridning. Vid tävlingar har åskådare och deltagare observerat aggressiv ridning och onödigt hårt ryckande i tyglarna.
Elithästars välfärd påverkas inte i större utsträckning av tävlingsmomentet. Däremot påverkar utrustning så som hårt spända nosgrimmor och gramantyglar välfärden negativt och bör inte användas. Aggressiv ridning eller rollkür hör inte till god hästhantering och varje ryttare bör sträva efter att rida mjukt, med känsla och efter hästens förutsättningar.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 592.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.