Pedagogik & Ledarskap

Equine-Assisted Therapy – Terapins effekt på barn och vuxna

Equine-Assisted Therapy – Terapins effekt på barn och vuxna

Tabitha Aeria-Nordgren (2019)

Psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar kan påverka alla individer, antingen vid födseln eller senare i livet. Det har tidigare bevisats att Equine-Assisted Therapy (EAT) har hjälpt olika individer med olika fysiska och psykiska sjukdomar och EAT växer i popularitet runt om i världen och forskas vidare på. Syftet med denna studie är att utforska effekten av EAT-program i samband med psykiska sjukdomar och för att kunna besvara detta ska följande frågeställningar ställas: vilka positiva effekter har EAT på barn med psykiska sjukdomar och vilka positiva effekter har EAT på vuxna med psykiska sjukdomar?
I denna litteraturstudie undersöktes fyra vetenskapliga studier som berörde barn och vuxna med psykiska sjukdomar. Studierna handlade om hur EAT påverkade barn och vuxna och dess långvarighet och effekt. Individerna led av psykiska sjukdomar som påverkade hur de fungerade i samhället och i vardagen, sjukdomarna var allt mellan depression, ångest och stress till autism. I EAT-programmen användes terapihästar som huvudhjälpmedel för att hjälpa individerna med deras sjukdomar. Individerna fick delta i EAT-program i olika antal veckor och fick besvara på olika frågeformulär i början, mitten och på slutet av studierna och detta var för att se utvecklingen av individernas välmående och ändring av symtom på sjukdomarna. Med ridinstruktörens anvisningar fick individerna utföra olika typer av uppgifter med hästarna, saker som de sedan kunde använda i vardagliga sammanhang.
Sammanfattningsvis har studiens resultat visat att EAT påverkade barnens olika förmågor på ett positivt sätt som bland annat ökad socialförmåga, prestationsförmåga och en långvarighet av EAT:s effekt, medan vuxna lärde sig hantera sina sjukdomar på ett bättre sätt i sin vardag. Långvarigheten för vuxna kunde variera genom olika faktorer men för barnen blev det långvarigt. Slutsatsen blev att EAT och dess effekt var en framgångsrik terapimetod som fick positiva resultat för barn och vuxna.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 149.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.