Hästens biologi

Faktorer som påverkar hästens behov av E-vitamin

Faktorer som påverkar hästens behov av E-vitamin

Dina Pauline Sydeng Østrem (2015)

Denna litteraturstudie handlar om hästens behov av E-vitamin och faktorer som påverkar detta.
För att hästen skall fungera optimalt behöver den antioxidanter, vilket E-vitaminet är en del av.
Utan antioxidanter bildas oxidationsprocesser i kroppen, vilka kan leda till sjukdomar hos
hästen. Brist på E-vitamin kan även leda till muskeldegeneration hos föl. Ett för stort intag av Evitamin
över längre tid, har på andra arter visat sig påverka blodet och bentätheten negativt.
Problemställningen för denna litteraturstudie är att E-vitamin i dag ges slentrianmässigt runt om i
stall, utan någon direkt vetskap om hästens behov av E-vitamin och hur E-vitamin påverkar
hästen. Det finns för lite kunskap om behovet och effekten av E-vitamin. Syftet med studien är
att se hur E-vitamin påverkar hästens träningfysiologi, vad som sker då det ges som
fodertillskott, hur det påverkar hästens hälsa och om E-vitaminnivåer skiljer sig mellan vilda och
domesticerade hästar. Studien har två frågeställningar:
1. Vilket behov har hästen av E-vitamintillskott?
2. Hur skiljer sig behovet av E-vitamin mellan olika kön, raser och åldersgrupper av hästar,
mellan hästar i olika inhysningssystem, beroende på träning samt beroende på årstid?
Resultatet visade att behovet av E-vitamin inte visade någon signifikant skillnad mellan könen,
förutom vid stons dräktighet, då de har ett större behov. Hästar under sex månader och vuxna
hästar har en högre nivå av E-vitamin i kroppen. Vid träning har inte hästarnas muskulatur visat
påverkas nämnvärt av E-vitamintillskott. Hästar som går på bete har en högre nivå av E-vitamin.
Hästar som inte har tillgång till bete, kan därför ha ett större behov av E-vitamintillskott, då de
inte får i sig tillräcklig mängd E-vitamin genom skördat och lagrat grovfoder.
Studiens slutsats är att hästen har ett behov av E-vitamin för att fungera optimalt, men hur
mycket som skall ges beror på ålder, årstid, inhysning, träningsmängd och foder (om hästen får
hösilage, färskt gräs eller torrt hö och hur det är lagrat) samt att hänsyn måste tas till varje
individ för att räkna ut behovet. Skillnaderna mellan olika inhysningssystem och raser är små
och något större mellan olika åldrar, träningsupplägg och årstider. E-vitamin är relevant att ge
som tillskott om hästen står på box stora delar av året, utan tillgång till betesmarker, eller om det
är ett dräktigt sto som inte får i sig tillräckligt genom grovfodret.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 158.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.