Hästens biologi

Flyktbeteende och rädsla hos häst

Flyktbeteende och rädsla hos häst

Andrea Persson (2015)

Hästar är flyktdjur och de har ett utpräglat sätt att hantera ett möjligt hot som har gjort det möjligt för dem att överleva under miljoner av år. När en häst blir rädd uppvisar den en rad rädsloreaktioner och om stimuli är starkt nog, kan hästen fly. När hästar uppvisar rädslo- och flyktbeteende i situationer som människan inte kan förutsäga, kan det uppstå farliga situationer som kan innebära en hel del skador för hästskötaren, hästen eller ryttaren. För att minska dessa situationer och skador, behövs mer kunskap om vilka faktorer som utlöser rädsla och flyktbeteende hos häst. Syftet är att öka kunskapen om vilka faktorer som utlöser flyktbeteende och rädsla hos häst, för att minska antalet olyckor relaterade till hästhantering och ridning. Frågeställningen är: vilka faktorer utlöser flyktbeteende och rädsla hos häst? Resultatet visade att det finns flera faktorer som påverkar utlösandet av flykt- och rädslobeteende hos häst. Hästen påverkas av vilken blodslinje den har, då hopphästar reagerar mindre än dressyrhästar och hästar med blandat blod. Synen och hörseln gör att hästen kan lokalisera stimuli och göra sig beredd på att undvika det, hästarna visade sig dock reagera mer om stimuli presenterades i vänster synfält först. Luktsinnet gjorde det svårare för hästen att lokalisera stimuli och hästen blev istället mer uppmärksam på omgivningen, men gjorde sig inte lika beredd på att fly. Hanterades hästen av en hästrädd människa visade sig hästen inte själv bli fysiskt rädd, tvärtom så minskade hästen sitt tempo och pulsen sänktes. Slutsatsen är att de faktorer som har störst påverkan på utlösandet av hästens flyktbeteende och rädsla är hästens sinnen. Hästens visuella och auditiva sinnen har störst utlösande effekt på hästens flyktbeteende, medan hästens doftsinne gör hästen mer uppmärksam på sin omgivning. Kombinationer mellan hästens sinnen har också en stark utlösande effekt på hästens flyktbeteende och rädsla.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 443.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.