Hästens biologi

Förekomst av magsår hos tävlingshäst

Förekomst av magsår hos tävlingshäst

Sofia Wittlock (2017)

Magsår har ofta få och diffusa symtom som lätt kan gå obemärkta förbi de ansvariga personerna omkring hästen. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på hur vanligt förekommande magsår är på tävlingshästar. Ansvariga personer för hästars vård och skötsel behöver kunskap om detta för tävlingshästens välbefinnandes skull. Frågeställningarna är ”Hur vanligt förekommande är magsår hos tävlingshästar i grenarna distansritt, trav, galopp, western, hoppning och dressyr samt förvärras magsåren under fortsatt tävlingssäsong?”. Resultaten från en studie på galoppörer och travare visade en försämring av magsåren från grad 1,1 till grad 1,5 i genomsnitt efter en period på 48 månader och kom således fram till att befintliga magsår har en risk att förvärras under fortsatt tävlingssäsong. Litteraturstudien påvisade även skillnader på förekomsten av magsår innan jämfört med efter avslutad tävling. Ett resultat påvisade magsår hos 48% av hästarna tävlandes svår klass distansritt innan tävling och efter tävling påvisade 93% av hästarna magsår. Hästar tävlandes dressyr, hoppning, western eller distansritt (totalt 23 stycken) påvisade magsår hos fyra stycken av hästarna innan tävling och på 13 av hästarna efter tävling. Resultat visade även att hästar tävlande lätt klass i distansritt påvisade en förekomst av magsår hos 67% av hästarna. Hästar som tävlat eller som var i förberedelse för tävling och tävlat uppvisade en högre procent av förekomst av magsår än de hästar som bara tränats normalt, det vill säga utan sikte på en formtopp inför en tävling.
Dessa resultat gav slutsatsen: magsår är vanligt förekommande på tävlingshästar oavsett om det är dressyr, hoppning, distansritt, western, trav eller galopp och kan förvärras under fortsatt tävlingssäsong.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 448.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.