Hästens biologi

Fruktan – en kolhydrat i gräs

Fruktan – en kolhydrat i gräs

Erica Johansson (2013)

Fång är en mycket smärtsam sjukdom som ger hästen men för livet eller i värsta fall resulterar i avlivning. Att förstå sjukdomen och hur den uppkommer har både en välfärds och ekonomisk aspekt. (Borer et al 2012)
Flera studiers (Kalck et al, 2008; Milinovich et al, 2006; Van Eps & Pollitt, 2006) resultat har givit indikationer på att kolhydraten fruktan i gräs kan vara en av anledningarna till att hästar utvecklar fång. Syftet med denna studie var att undersöka vad tidigare studier har kommit fram till angående hur fruktan påverkar hästen fysiologiskt och om det därmed kan orsaka sjukdom. Studiens frågeställning är kan fruktan orsaka fång hos hästar?
De databaser som har använts är web of knowledge, Scopus och google schoolar. De sökord som användes var fructan, grass, pasture, equine, equid och horses.
Att höga doser utav fruktan påverkar hästar negativt har i ett flertal studier kunnat konstateras (Crawford et al. 2007; Kalck et al.2008; Van Eps & Politt, 2006). Kliniska symptom som uppstått vid doser från 5g fruktan per kg kroppsvikt och mer är bland annat sänkning av rektalt PH, ökad hjärtfrekvens, ökad temperatur och en ökad digital puls (Van Eps & Politt, 2006; Crawford et al. 2007). Inom några försök (Kalck et al.2008; Van Eps & Politt) har även fång kunnat framkallas genom doser på 5 g samt 7,5 g OFs per kg kroppsvikt. Samtidigt utvecklade inte någon utav elva ponnyer fång i Crawford et al. (2007) försök då de tilldelades en fruktankoncentration på totalt 6,1 g fruktan per kg kroppsvikt.
Slutsats är att fruktan i högre doser påverkar hästen negativt med bland annat ökad hjärtfrekvens, sänkt rektalt PH, ökad digital puls, feber, diarré m.m. Det är dock inte helt fastställt hur höga doser som faktiskt är skadliga, även om en viss sänkning av rektalt PH kunde noteras även vid låga doser fruktan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 473.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.