Hästens biologi

Ger tillskottet Metylsulfonylmetan någon effekt på häst?

Ger tillskottet Metylsulfonylmetan någon effekt på häst?

Josefin Bond (2015)

Fodertillskott marknadsförs till att kunna öka prestationen hos hästar. Methylsulfonylmethan (MSM) är ett tillskott om innehåller svavel. Det är dock oklart om tillskottet av svavel ger någon mer effekt på häst. Svavel finns naturligt i hästens kropp då hästar får i sig svavel via gräs. Syftet med studien var att undersöka om tillskott av MSM har någon effekt och ökar hästars välmående. Litteraturstudiens frågeställning är att undersöka vilken effekt MSM har. Effekt på människor har kunnat mätas, men samma effekt på häst är svårare att mäta.
Den största delen av studierna har gjorts med hjälp av en kontrollgrupp där ett visst antal hästar har delats upp i två grupper där den ena gruppen fått MSM-tillskott och den andra ett negativt tillskott. Studierna började och avslutades med rörelseundersökning förutom en studie som kontrollerades med blodprov. Resultatet visar en förbättring hos vissa hästar som behandlades med MSM men slutsatsen kan ändå inte dras att effekt alltid ges och om resultatet kommer ifrån tillskotten MSM.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 235.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.