Hästhållning

Hagvistelsens betydelse

Hagvistelsens betydelse

Johanna Blom (2012)

I Sverige finns det i dag cirka 362 700 hästar (Statistiska Centralbyrån 2010). Den naturliga hästen är ett flock och flyktdjur och den är en gräsätare (Planck & Rundgren 2005 s.14). Den naturliga hästen spenderar 14 till 18 timmar per dag till att söka föda och till att förflytta sig (Planck & Rundgren 2005 s.17). Med detta i baktanke och sedan ser på nutidens traditionella sätt i Sverige och utomlands att hålla häst individuellt uppstallade i box och med många gånger begränsad tillgång till hagvistelse så har den här studien sett närmare på vad hagvistelsen har för betydelse för hästen. Syftet med studien är att få klarhet i vad hagvistelsen har för betydelse hästen. Frågeställningar – Vad har hagvistelsen för betydelse för hästens psykiska välbefinnande? – Hur stor är skaderisken i hagen? – Kan hagvistelsen påverka hästens prestationsförmåga? Databaser som har används är Lukas, Science direkt, Scopus och PubMed. Därefter har jag följt upp referenser från de artiklar jag granskat. De nyckelord som har används i kombination med varandra är: ”competition horses” and behavior, and welfare and stress. Den här studien visa att hästen spenderar under en två timmars period i hagen mellan 1.5 -13 minuter till social kontakt beroende på om hästarna gått ensamma eller i par i hagen. Av denna två timmars period går cirka 75 minuter åt till att beta förutsatt att det finns gräs i hagen. Studien visar att hur mycket hästen rör sig i hagen beror på om den går enskilt eller i par, i stor eller mindre hage och om den går ut före eller efter träning. Studien visar att hagvistelsen har en positiv effekt på hästars psykiska hälsa, samt hästens vilja till att prestera under ryttare. Studien visar även att risken för skador inte blir större för att hästarna går i par om hagen är tillräckligt stor. Studien visar att för att minska skaderisken i hagen kan man minska rörelsen i hagen genom att träna/rida/motionera hästen innan man släpper ut den. Men för en mer samarbetsvillig och gladare häst att rida kan det vara en idé att ha den ute i hagen innan ridning. Däremot finns det inget enligt den här studien som säger att skaderisken ökar genom att hästarna går fler i samma hage så länge hagen är tillräckligt stor, då studierna visar att hästarna rör sig mindre när de går i grupp till skillnad från när de går själva. Man kan även minska risken för stereotypiska beteenden genom att i största mån tillgodose hästarnas naturliga beteende så som ättid, rörelsebehov och social kontakt.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 524.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.