Pedagogik & Ledarskap

Hästars fysiska och psykiska hälsoeffekt på människan -En litteraturstudie om hästunderstödd terapi med fokus på barn med autismspektrumtillstånd.

Hästars fysiska och psykiska hälsoeffekt på människan -En litteraturstudie om hästunderstödd terapi med fokus på barn med autismspektrumtillstånd.

Evelina Magnil (2019)

Hästunderstödd terapi är en behandlingsform för personer med funktionsvariationer eller olika sjukdomstillstånd så som autism. Människor har ett speciellt band till hästar och många tycker det är socialt att umgås med djur. Hästen används främst idag som rid- och sporthäst och med ett samhälle som hela tiden förändras behöver hästarna följa med i utvecklingen framåt. Hästunderstödd terapi har en positiv påverkan både fysiskt och psykiskt på personer med speciella behov eller funktionsvariationer. Syftet med den här studien är att redogöra vilka positiva hälsoeffekter hästen har på människan. Detta för att få större förståelse för hästens användande inom rehabilitering och hästens betydelse inom terapin. Med vidare forskning kring detta skulle fler människor förespråka hästunderstödd terapi för barn som diagnostiserats med autismspektrumtillstånd. Detta genom att besvara frågeställningarna: På vilket sätt kan hästunderstödd terapi hjälpa barn med autismspektrumtillstånd till ökad koncentration och social förmåga? Hur påverkas barnens fysiska och psykiska hälsa av hästunderstödd terapi?
Med hjälp av hästunderstödd terapi ökar kroppens fysiska funktion hos människan. Ridning aktiverar många muskelgrupper och påverkar människokroppen på sådant vis att muskelstyrkan och rörligheten i kroppen ökar. Förmågan till att förbränna kroppsfett ökar och genom ridning ökar även syreupptagningsförmågan. De fysiska rörelserna som uppkommer med ridning och stallarbete har påvisats förbättra människokroppen på en mängd olika vis och minskar även risken för högt kolesterol och diabetes. Utöver den fysiska påverkan på människokroppen hjälper hästunderstödd terapi till ökat välbefinnande och bättre självkänsla. Många människor känner samhörighet till hästen och beskriver relationen till hästen likt att ha en vän. En form av hästunderstödd terapi kallat TR, therapeutic horseback ridning, som är en blandning mellan anpassning i stallmiljö, lära känna hästen, ridning och lek har visat på en positiv påverkan på barn med autism. Barnen fick efter genomgången terapi lättare att anpassa sig till skolmiljö och ökade sin toleransnivå. En annan form kallat EAA, equine assisted activites, där det största fokuset ligger på att hantera hästen och vistas i stallmiljö visar på en stor förbättring på den mentala hälsan och den emotionella förmågan hos barn som diagnosticerats med autismspektrumtillstånd.
Studiens slutsats är att barn som diagnostiserats med autismspektrumtillstånd får med hjälp av hästunderstödd terapi lättare att hålla sig koncentrerad och ökar även sin sociala förmåga. Barnens fysiska och psykiska hälsa förbättras genom ökad blodcirkulation, förbättrad syreupptagningsförmåga och deras balansen blir bättre. Den mentala hälsan hos barnen påverkas positivt då barnen ökar sitt välbefinnande och får en bättre självkänsla.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 193.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.