Hästens biologi

Hästens behov av magnesium

Hästens behov av magnesium

Kati Ojala (2012)

För att kunna utfodra sin häst korrekt krävs det en hel del teoretisk kunskap. Hästens foderstat
kompletteras ofta med kraft- och mineralfoder. Hästägare lockas med olika tillskottsfoder som
finns på marknaden och många av dessa tillskott kan köpas utan hästägaren verkligen vet om
eller varför hästen har ett behov av det. Magnesium är en av de makromineralerna som säljs
som tillskott och marknadsförs bland annat med att vara bra för nervösa hästar. Studien syftar
till att undersöka hästens magnesiumbehov. Studien har två frågeställningar. Vad har hästen
för behov av magnesium? Kan magnesium ha lugnande effekt hos nervösa hästar?
Över 60 % av magnesium i hästens kropp finns i skelett och över 30 % i muskler. Magnesium
är nödvändigt för cellulära funktioner och magnesium har som uppgift att reglera kalciumkanaler
som kontrollerar intracellulära kalcium-koncentrationer . Magnesium ingår i över 300
olika enzymreaktioner, aktiverar adenosintrifosfat och är inblandad i protein-, fett- och glukosmetabolism. Det finns ett samband mellan magnesium och det kardiovaskulära
systemet samt det centrala nervsystemet. Magnesium fungerar också som elektrolyt.
Rekommenderad daglig minimitillförsel av magnesium varierar i olika studier. Enligt denna
litteraturstudie varierar rekommendationer (unerhållsbehov) mellan 3,00 och 8,40 gram
magnesium per dag för en häst som väger 500 kg. Växande, digivande och arbetande hästar
har ökat magnesiumbehov. Det är också dräktiga ston som behöver mer magnesium än bara
underhållsbehovet.
Förhållandet mellan mineralerna magnesium, kalsium och fosfor är viktig. Överskott av
kalcium eller fosfor kan leda till magnesiumbrist men inte tvärtom, stor magnesium-intag
orsakar inte kalcium- eller fosforbrist.
I Europa brukar grovfoderbaserade foderstater innehålla tillräckligt med magnesium och
därmed är det ovanligt med magnesiumbrist. Linfrö och lucern är bra naturliga
magnesiumkällor; linfrö innehåller 3,6 g magnesium, linfröexpeller 4,6 g magnesium och
lusern ca 2 g magnesium, per kg foder. Lusern har den högsta magnesium-smältbarheten, ca
50 % -60 % .

Det är relativt ovanligt med magnesiumbrist hos häst. Symptomen vid magnesiumbrist kan
vara svaghet, muskelkramper, ökad reaktionsbenägenhet, nervositet eller ataxi.
Magnesiumbrist är ovanligare hos unghästar och detta beror på att det kan mer effektivt
utnyttja magnesium som finns i skelettet när det finns brist på magnesium. Förmågan att
mobilisera magnesium från skelettet är betydligt sämre hos äldre hästar. En svensk studie
visar att hästar med lågt magnesium-intag, det vill säga ett intag under deras magnesiumbehov,
hade en minskad artärpulsamplitud som kan bero på att blodkärlens elasticitet hade
minskat. Detta betyder att magnesiumbrist kan öka risken för rupturer och vara skadligt för
kärlsystemet. Överskott av magnesium är ovanligt hos alla djurslag men kan uppstå vid
kraftig överutfodring av tillskott. Symptomen vid överskott är bland annat svettning, agitation
och muskelskakningar. Om man behöver komplettera hästens foderstat med magnesium kan man i stället av
tillskottfoder välja en naturlig magnesiumkälla, till exempel lusern som har en hög
smältbarhet eller linfröexpeller som är rikt med magnesium. Hästen är en gräsätare och
digestionssystemet är fortfarande anpassat för att använda gräs (Planck & Rundgren, 2005).
Tillverkaren av magnesiumtillskott ger inte information om det finns forskning på hur
effektivt hästen kan utnyttja detta pulverformat produkt.

Studiens slutsats är att hästen har ett livsviktigt behov av magnesium. Inför denna
litteraturstudie hittades det ingen forskning på magnesiums lugnande effekt. Magnesiumbrist
kan leda till nervositet samt ökad reaktionsbenägenhet och i sådant fall är det logiskt att
magnesium har lugnande effekt när foderstaten korrigeras med rätt mängd magnesium. Man
kan säga att nervositet hos häst inte behöver bero på magnesiumbrist men däremot kan
magnesiumbrist orsaka nervositet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 211.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.