Hästens biologi

Hästens hals- och kroppspositions påverkan på hjärtfrekvensen vid transportering

Hästens hals- och kroppspositions påverkan på hjärtfrekvensen vid transportering

Josefine Rodestrand  (2015)
Transportering av hästar sker av många olika anledningar, bland annat för att ta sig till betäckningsstationer, träningar, tävlingar, veterinärkliniker och slakterier. Transportens utformning har stor betydelse då hästen balanserar sig bland annat genom sin hals, vilket kan göra att exempelvis en inbyggd sadelkammare kan påverka hästens förmåga att balansera upp sin kropp. Balansförmågan är en av flera faktorer som kan påverka graden av stress hos hästar och därav ge en högre hjärtfrekvens än normalt. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur hästar reagerar vid transportering, samt om hästar föredrar att transporteras fram- eller baklänges. Litteraturstudiens frågeställningar är: Påverkas hästens hjärtfrekvens av transportytan? Vilken kroppsposition bidrar till en så låg hjärtfrekvens som möjligt under transportering i förhållande till hästens vilopuls?

Resultatet tyder på att när hästar ges valmöjlighet prefererar de att stå vända med bakdelen mot färdriktningen. Det har även visat sig att de hästar som färdats baklänges haft lägre hjärtfrekvens samt bättre balansförmåga än de som färdats framlänges. Litteraturstudiens slutsats är att den bakåtvända kroppspositionen har visat sig bidra till den lägsta hjärtfrekvensen under transportering i förhållande till hästens vilopuls. Ingen konkret slutats har kunnat dras gällande transportytans påverkan på hästens hjärtfrekvens då studierna visat på så olika resultat.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 424.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.