Hästhållning

Hästens liggbeteende – Effekten av inhysningssystem och strömaterial

Hästens liggbeteende – Effekten av inhysningssystem och strömaterial

Jessica Carlsson (2016)

En vuxen häst vilar i minst fyra timmar per dygn, förflyttar sig i cirka två timmar och till största delen av dygnet söker föda i cirka 18 timmar. När hästen vilar kan den göra det stående, liggande på bröstet eller liggandes på sidan. Hästen har ett behov av paradox sömn, vilket endast kan uppnås när hästen ligger ned med stöd för huvudet. Det är viktigt att hästägaren kan tillgodose sin häst detta, och därför krävs det mer kunskap om hur olika inhysningssystem och strömaterial kan påverka hästens liggbeteende. Syftet var att se hur olika inhysningsformer och olika typer av strömaterial bidrar till hästens liggbeteende. Detta för att förse hästar med bästa möjliga förutsättningar för att ligga ned och falla in i paradox sömn. I denna litteraturstudie besvaras frågeställningen: Hur påverkas hästens vilobeteende beroende på strömaterial och inhysningssystemets utformning?
I Sverige är det vanligast att hålla sin häst uppstallad i box kombinerat med hagvistelse. Hästarna utförde ett längre totalt liggbeteende per dygn i box än när de stod i grupphästhållningssystem, i spilta eller i det fria. Studierna visade att hästar spenderar längre liggtid per dygn i en större box jämfört mot en mindre, och att man till fördel kan välja en större boxdesign än minsta tillåtna storlek på box. I studiernas etogram noterades det inte om hästarna hade stöd för huvudet i bröstläge eller inte. Spån och halm hör till de vanligaste strömaterialen i Sverige. Hästarna visade ingen signifikant skillnad i det totala liggbeteendet på dessa strömaterial, däremot utförde de längre liggtid per dygn på sidan på halm än på spån. Hästar som lever i det fria utförde signifikant lägre liggtid per dygn på naturligt terrängunderlag än inhysta hästar med strömaterial, och det är därför viktigt att tillgodose hästen med strömaterial och en god liggkomfort.
Studiens slutsats visade att inhysta hästar utförde längst liggtid per dygn på halm och i större boxar. Hästar utförde även längst liggtid per dygn på sidan när de stod på halm jämfört med andra strömaterial. Strömaterial och utformning av inhysningsformens storlek hade därför en påverkan på hästens liggbeteende. Inhysta hästar i box och spilta visade längre liggtid per dygn än hästar som lever i grupphästhållningssystem och i fritt tillstånd. Omgivningen tycktes vara betydande för hästens liggbeteende, och yttre faktorer som att vara utomhus och gå med andra hästar påverkade hur mycket hästen låg ned.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 294.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.