Hästhållning

Hästens naturliga beteenden- en jämförelse mellan olika inhysningssystem. Vilket tillgodoser det bäst?

Hästens naturliga beteenden- en jämförelse mellan olika inhysningssystem. Vilket tillgodoser det bäst?

Sara Haglund (2017)

Människan domesticerade hästen för 6000 år sedan och har använt hästen som krigsmedel och dragdjur. Hästen är ett flykt- och flockdjur som lever på stäppen och söker föda mellan 14-18 timmar per dag. Under de år som hästen har vart domesticerad har inga beteenden tillkommit eller försvunnit utan beteendena är desamma som den vilda hästen hade för 6000 år sedan. Om hästen inte får utlopp för sina naturliga beteenden så kan olika stereotypa beteenden uppkomma som vävning, krubbitning och boxvandring. Dagens traditionella inhysningssystem där hästarna står på box och blir fodrade tre till fyra gånger per dygn tillgodoser ofta inte alla hästens naturliga behov. Trots detta är denna typ av uppstallning mycket vanligt i Sverige. Detta tyder på att kunskapen om hästens naturliga behov i relation till inhysningssystem behöver öka. Syftet med denna studie är att sprida kunskap om hur olika inhysningssystem påverkar hästars beteenden i förhållande till deras naturliga behov. Denna spridning kan i framtiden leda till en förbättring av hästens välfärd. Frågeställningarna är: Hur påverkar olika inhysningssystem hästens välfärd samt hur påverkas hästens beteenden av olika inhysningssystem? I litteraturstudien användes fyra studier och två Review-artiklar.
I en studie utvärderades effekten av två olika inhysningssystem på hästar som stallades in för första gången, 67% av hästarna som var inhysta i individuella boxar hade utvecklat någon form av stereotypi. I en annan studie ökade stresshormonet hos hästarna som var isolerade. En liknande studie på nyligen avvanda föl ökade vokalisering och minskad matlust under de första sju dagar som hästarna var inhysta i individuella boxar men det var ingen signifikant skillnad i stresshormonet mellan inhysningssystemen. Resultaten från en studie om en aktiv grupphästhållning visar att hästarna hade stor möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och att hästarna aktiverades genom att röra sig mellan foderautomater, vattenkopp och ligghallar.
Det vanligaste inhysningssystemet idag är att hålla hästar i individuella boxar med daglig hagvistelse. Genom att hålla hästarna i individuella boxar begränsas hästarna till att kunna röra sig fritt, till social kontakt och söka föda. Studier som har gjorts visar att hästar som inte har möjlighet till att utföra sina naturliga beteenden kan utvecklar stereotypa beteenden, vilket uppkommer vid stress och frustration och att inhysningen spelar en stor roll.
Inhysningssystemen har en påverkan på hästarnas beteende och välfärd. Flera av studierna visar att hästar som är inhysta i individuella boxar utvecklade stereotypier och det är ett mått på bristande välfärd. Den inhysningen som visade på högst välfärdsnivå var grupphållningen där hästarna hade störst möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Av de studier som presenteras kan ett antagande göras att hästar som hålls i grupphästhållning har en högre välfärdsnivå än hästar som är inhysta i individuella boxar. Dock finns det inte tillräckligt med bevis för att kunna påvisa att hästar som är inhysta individuellt har en otillräcklig välfärd.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 653.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.