Hästens biologi

Hur kan förekomsten av vävning hos häst minskas då stereotypin redan är utvecklad?

Hur kan förekomsten av vävning hos häst minskas då stereotypin redan är utvecklad?

Julia Ström (2016)

Domesticerade hästar har kvar samma grundläggande behov som hästar som lever ute i det vilda. Hästar är anpassade efter ett liv på stäppen, där deras behov av långa ättider, mycket rörelse och social kontakt blir tillfredsställda. Okunskap om hästens naturliga behov är idag vanlig och ökar risken för att hästen utvecklar någon form av beteendestörning, till exempel vävning. Vävning är en rörelse där hästen gungar från sida till sida med främre delen av sin kropp. Stereotypa beteenden såsom vävning är tecken på att hästen inte mår bra. Syftet med denna studie var att ta reda på om det är möjligt att minska beteendet vävning hos hästar som redan har ett utvecklat vävbeteende. Studiens frågeställningar var således: hur kan ett redan utvecklat vävbeteende hos häst minskas?

Studien är en litteraturstudie där fem studier på vävning hos häst har jämförts. Resultaten i studien visar att hästar framför allt väver mer i samband med fodringar. Allra mest väver de i samband med morgonfodring, då hästarna varit utan mat under natten. Hästar väver även mer då aktiviteten runtom dem ökar, till exempel i samband med utsläpp. I en av de refererade studierna visade resultatet att hästens möjlighet till utsikt från boxen samt möjligheten till social kontakt med boxgrannen hade effekt på förekomsten av vävning. Vävandet minskade då hästarna gavs bättre möjligheter till god utsikt från boxen samt då gallret intill boxgrannen öppnades. I två av studierna gjordes försök till att efterlikna social kontakt genom att placera speglar respektive posters på hästhuvud intill hästboxarna. I båda fallen minskade hästarnas vävande.

Slutsatsen från de utvalda studierna är att vävning uppkommer mest i samband med fodringar eller då hästen inte har möjlighet att kunna integrera socialt med andra hästar. Frekvensen av vävning är större vid morgonfodringar än under resten av dagen. Vävning kan minskas genom att förlänga hästens ättid genom exempelvis en högre giva grovfoder. Vävning kan även minskas genom att öka hästens möjlighet till social kontakt, alternativt förse hästens box med exempelvis en spegel.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 171.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.