Hästens biologi

Hur påverkas den ytliga böjsenan vid träning av den unga hästen?

Hur påverkas den ytliga böjsenan vid träning av den unga hästen?

Michaela Öberg (2013)
Senskador är en vanligt förekommande skada. En senskada kan ta lång tid i sin läkningsprocess vilket kan förstöra en hel säsong för häst och ryttare. I vissa fall blir inte hästen så pass återställd att den kan komma tillbaka på samma nivå som innan den skadades. (Smith et al. 2003) Det är viktigt att man på bästa möjliga sätt försöker undvika risker för uppkomst av senskador och försöker utföra ett varierat arbete som ska förebygga dem (Patterson-Kane et al. 1997). Syftet med studien är att få större kunskap om varför hästen får en senskada för att sedan ta reda på om det går att förebygger skadan samt svara på frågeställningen: hur påverkas den ytliga böjsenan vid träning av den unga hästen? För informationssökning användes databaserna Pub Med, Google Scholar samt Web Of Knowledge. Resultatet av litteraturstudien visar på att det lättare uppkommer skador på senan vid träning av den lite äldre hästen. Hos den yngre hästen ses inga nämnvärda förändringar på senan. En omogen sena kan utsättas för träning i rätt mängd medan en mogen sena har en begränsad möjlighet till detta. För den mogna senan kan det vara skadligt med ökad träning och belastning eftersom den inte längre utvecklas. Senan hos en äldre häst utsätts lättare för skador som uppkommer av att senan lättare blir utmattad. En tidig träning av hästen är alltså fullt möjlig och kan vara bra för att förebygga eventuella senskador som uppkommer senare i hästens liv. En för hård och intensiv träning av den växande hästen kan vara skadligt för senans utveckling. Det gäller att man uppnår den optimala träningen hos den unga hästen. (Smith et al. 1999) Genom att under träning av sin häst hålla koll på hur senan påverkas kan man förebygga skador och på så sätt ta fram ett träningsprogram som gör att senan klarar av detta. (PattersonKane et al. 1997) Vid studien utförd på föl fann man ingen anmärkningsvärd skillnad i senans struktur när man jämförde träningsgruppen med kontrollgruppen. Detta tyder på att tidig träning av hästen inte är skadligt eller för med sig en negativ påverkan på senan. (Kasashima et al. 2008) Efter genomförd litteraturstudie är slutsatsen att det går att träna den unga hästen utan att det ger en skadlig effekt. Arbetet har givit svar på dess frågeställning och syfte. Att tidigt börja träna de unga hästarna har inte påvisat någon form av skadlig förändring på senans struktur. Detta visar att det inte är något negativt att tidigt sätta in de unga hästarna i en optimal träning där man undviker överansträngning. Vid träning av den unga hästen ska det bland annat tas hänsyn till träningsmängd, intensitet och hastighet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 322.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.