Hästhållning

Hur påverkas hästens värmereglering vid klippning av pälsen

Hur påverkas hästens värmereglering vid klippning av pälsen

Lisa Tysk (2015)
I likhet med människan så är hästen ett jämnvarmt djur. Under den kalla årstiden får hästen tjockare och längre päls som ökar isoleringen, vilket bidrar till att den behåller värme. Det finns många åsikter om att klippa och täcka hästar och vad som är det bästa för hästen. I detta arbete är syftet att ta reda på konsekvenserna då hästen klipps, samt att undersöka vilka faktorer som påverkar när ett täcke behövs och varför. Studien har två frågeställningar. Finns det några fördelar med att hålla hästen klippt för prestation under vinterhalvåret? Hur bör den klippta hästen skötas med tanke på värmeregleringen under vinterhalvåret?
Hos stillastående häst i klimatkammare visades ingen förändring av puls eller kroppstemperatur mellan klippning och täckning. Däremot hos en av individerna då hästen var klippt sjönk rektaltemperaturen från 37˚C till 36,7˚C. Hästen reagerade med att skaka för att få upp värmen och sänkte andningshastigheten för att minska värmeförlusten, då klimatkammarens temperatur sjönk till 6°C. Andra resultat som visar på skillnader mellan klippt och oklippt häst, var då hästarna efter arbete hade en förhöjd rektaltemperatur då de var oklippta men inte då de var klippta. De oklippta hästarna i studien var även droppande svettiga efter arbete men inte då de var klippta. I studier om hästens näringsbehov vid kallt klimat var riktlinjer att vid varje grad ˚C under hästens nedre kritiska temperatur ökar behovet av omsättbar energi med 2.5%. I en annan studie beräknades att för en 500 kg häst uppfylls det ökade energibehovet vid varje grad ˚C under hästens nedre kritiska temperatur med 0.15 kg hö (8 MJ/kg).
Studiens slutsats är att det finns fördelar med att klippa sport hästen som rids och tränas för att underlätta värmeregleringen vid arbete, eller då hästen byter miljö till ett varmare klimat än den är acklimatiserad för. När hästen klipps har isoleringen förändras och hästen kan då behöva ökad fodergivan vid kyla eller ett ersättande täcke, samt att hästar som vistas i klimat under deras nedre kritiska temperatur är i behov av extra energi och foder

Ladda ner Format: pdf Storlek: 243.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.