Hästens biologi

Hur stärkelserika fodermedel påverkar hästen?

Hur stärkelserika fodermedel påverkar hästen?

Victoria Berg (2019)

När hästar får i sig för mycket stärkelse kan det leda till problem som kan utveckla sig till sjukdomar som kolik och magsår. Syftet med den här litteraturstudien är att sammanställa ett urval av forskning som gjorts på stärkelsen påverkan på hästen. För att öka kunskapen om vilka konsekvenser en stärkelserik fodergiva kan få om utfodringen överskrider tunntarmens kapacitet att bryta ner stärkelse. Frågeställningarna är: Hur påverkas hästarna tarmflora av en hög mängd stärkelse? Vilka sjukdomar/problem kan hästen drabbas av vid en stärkelserik foderstat? Hur kan nedbrytning av stärkelse påverkas? Flertalet studier har visat att stärkelse påverkar hästen på ett negativt sätt om man fodrar över den rekommenderade kvoten, då det kan påverka hästens tarmflora. Det beror på att den osmälta stärkelsen fortsätter vidare till grovtarmen istället för att brytas ner i tunntarmen. I grovtarmen jäser stärkelsen och störningar kan uppkomma. Hästen har inte några enzymer i sin saliv och är därför beroende av enzymet amylas som finns i hästen bukspott för att kunna bryta ner stärkelsen. Hästen har låga koncentrationer av amylas, vilket påverkar hur mycket stärkelse som kan brytas ner. Spannmål innehåller mycket stärkelse och smältbarheten påverkas beroende på hur den behandlats. Havre är mer lättsmält än korn och majs.
Slutsatsen är att utfodring med stärkelse kan påverka hästens hälsa negativt om den rekommenderade kvoten överstigs. Det kan leda till att stärkelsen fortsätter vidare till grovtarmen och fermenteras. Det i sin tur kan skapa obalans i tarmfloran och ge uppkomst till utfodringsrelaterade sjukdomar som magsår och kolik. Stärkelsesmältbarheten påverkas också beroende på hur snabbt hästen tuggar.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 255.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.