Rid-och körkonst

Innebär rollkür negativ stress för hästen?

Innebär rollkür negativ stress för hästen?

Mirja Johansson (2017)

Rollkür är en extrem böjning av hals och nacke. En position som har diskuterats om den kan äventyra hästens välfärd. Välfärd handlar om livskvalitet, frihet från stress är något som skänker hästar god välfärd. Denna litteraturstudie syftar till att fördjupa sig i huvud- och nack-positionen rollkür och ta reda på hur rollkür påverkar hästens välfärd. Studiens frågeställningen är om rollkür innebär psykiskt stress hos hästen som kan verka negativt på hästens välfärd. Fem studier i ämnet rollkür användes där hästarnas välfärd stod i centrum. Studierna mätte hästarnas välfärd med hjälp av hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariation, beteendestudier, kortisolkoncentration i saliven samt ytlig kroppsvärme. I studierna antingen longerades eller reds hästarna i olika huvud- och nack- positioner för att jämföra och värdera dessa ur ett välfärdperspektiv. Huvud- och nack- positionerna som användes var den så kallade rollkür, Låg-Djup-och-Rund, Tävlingsposition, Hög position, eller fri position. Studierna hittade inga stora skillnader i hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariation eller kortisolkoncentration men en del avvikelser i beteendestudier hittades under användandet av rollkür. Definitionen av rollkür varierade mellan de olika studierna vilket gjorde det svårt att komma fram till en slutsats. Slutsatsen blev att den typ av rollkür som är starkt eller på ett tvingande sätt är frammanat och där hästens nosparti mer eller mindre rör vid bringan med stor sannolikhet kan förknippas med stress hos hästens och att denna huvud- och nack-position bör definieras som rollkür. Det går dock inte att bevisa att huvud- och nack- positionen rollkür innebär psykisk stress hos hästen som kan verka negativt på dess välfärd.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 440.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.