Hästens biologi

Kan människan påverka hästens flyktbeteende?

Kan människan påverka hästens flyktbeteende?

Sofia Sandberg (2012)

Hästar visar att de är rädda genom speciella beteenden som till exempel att fnysa, och genom en spänd kroppshållning där huvudet hålls i en hög position När hästen blir skrämd reagerar den främst genom att fly, men den kan även göra anfall mot det som den anser som ett hot. Detta beteende utvecklades hos hästen under evolutionen och styr våra tamhästar än idag. (Forkman et al., 2007). Det inträffar olyckor när människor integrerar med hästar, både för såväl nybörjare som för erfarna. De flesta olyckorna sker vid hantering och på grund av att hästen blir rädd. (Hausberger et al., 2007) Problemet är att hästen på grund av sitt beteende kan förorsaka skador. Syftet med denna studie är att undersöka om det går att minimera skaderisken vid handhavandet av häst och om det är möjligt att påverka hästens reaktioner genom träning. Det har lett fram till två frågeställningar. Kan människan genom sitt personliga agerande påverka hästens beteende för att minimera skaderisken? Kan man via träning påverka hästens beteende för att minimera skaderisken? Materialet till den här studien söktes i databasen scopus och flight response, horse, fear reaction och equine var de sökord som användes. Enligt Christensen et al. (2006) har träningsmetoden en betydelse för hur hästen kommer att reagera, vid situationer som den kan uppleva som skrämmande Christensen et al. (2006) anser även att succesiv tillvänjning av stimuli är det effektivaste träningssättet. Om människor eller föremål rör sig hastigt i närvaro av hästen, ökar risken för att hästen blir rädd (Christensen et al., 2006; Birke et al., 2011). Dock påstår Chamove et al. (2002) att människan i sitt sätt att vara samt hantera hästen, kan påverka hästens reaktion både positivt och negativt. I en studie gjord av Sunesson (2012) kom de fram till att hästar som tränades med ledare, både var lugnare och fick ett positivare träningsresultat än de hästar som tränades lösa. Genom att vara lugn och avslappnad vid hantering av hästar, så ökar förutsättningarna för att även hästen ska vara avspänd och sansad. Det gör att hästen kan bibehålla sitt lugn, eller endast reagera med små reaktioner, vid situationer som den upplever som obehagliga. Genom att succesivt vänja hästen vid nya föremål, så minskar risken för att hästen blir skrämd och/eller sensibiliseras. Att utsätta hästen för hastiga rörelser direkt, leder till att hästen reagerar kraftigt. Speciellt i situationer som den är ovan vid. Människan kan istället genom medveten och successiv träning, där man i lugn takt utsätter hästen för en sak i taget, minska hästens reaktioner drastiskt. På så vis minskar risken för att en olycka sker avsevärt mycket.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 151.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.