Pedagogik & Ledarskap

Könsroller i ridsporten genom historien

Könsroller i ridsporten genom historien

Joanna Arkhem (2019)

Ridsporten ses idag som feminin men för bara 200 år sedan var det främst män som red. Sporten ansågs vara maskulin och för svår för kvinnor att deltaga i. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som har bidragit till att ridsporten har gått från en mansdominerad sport till en könsneutral sport och genom tidigare gjorda studier på könsroller i ridsporten svara på följande frågeställningar: Hur har kvinnor tagit sig in i sporten? Har tidigare kvinnliga ryttare påverkat kvinnors roll i samhället? Under 1800-talet i samband med den industriella revolutionen började kvinnor deltaga i Englands rävjakter. Till en början mötte de många svårigheter då de red i klänningar och damsadlar, något som var både svårt och farligt. Kvinnorna utvecklade utrustningen och utbildade andra kvinnor så de kunde deltaga säkert och på lika villkor som männen. Kvinnorna kunde så småningom hänga på och även utmana männen i sporten. I början av 1900-talet började de rida i vanliga sadlar. Kvinnor fick börja deltaga i OS under 1950-talet. De blev hyllade av vissa som skickliga ryttare, men hånade och kritiserade av andra. Framgångsrika kvinnor sågs som rollmodeller och visade att kvinnor kunde rida lika bra som män. Slutsatsen är att kvinnor lyckades ta sig in i sporten tack vare de sociala förändringar som skedde i samband med den industriella revolutionen, att de genom visad framgång fick respekt inom sporten och att den entreprenörsroll kvinnor tog på sig för att utveckla utrustningen gav dem en nyfunnen självständighet som kan ha inspirerat till ett mer jämlikt samhälle.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 115.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.