Hästens biologi

Korttidsminne och prospektivt minne hos häst

Korttidsminne och prospektivt minne hos häst

Rebecka Andersson (2017)

Dagens häst började sin utveckling för ungefär 50 miljoner år sedan och levde då i ett vilt tillstånd på stäppen samt i skogen som bytes- och flyktdjur. Fysiskt har arten utvecklats mycket, men det som dagens hästar har kvar från sina förfäder är att instinkterna är de samma. Hästen har genom alla tider levt på sina behov samt instinkter och agerar därefter. Vi människor kan hålla hästar på grund av att vi lär dem saker. Hästarna lär sig att bli hanterade, bära utrustning och att lyssna på människans signaler. Det är därför av stor vikt att hästhållaren besitter kunskaper gällande hästens minne för att lyckas med dennes utbildning. Idag är det känt att hästar har ett väl fungerande långtidsminne. Det som däremot är svårare att ta reda på, och därför inte är ett särskilt utforskat område, är hur pass väl andra delar av hästens minnen fungerar.
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om möjligheten finns att hästar har ett prospektivt minne. Studien kommer även beröra hur väl utvecklat hästens korttidsminne är. Detta genom att besvara frågeställningarna: Har hästen ett prospektivt minne? Hur väl utvecklat är hästens korttidsminne?
Två av tre artiklar som använts i denna studie menar att hästar inte besitter ett prospektivt minne, medan den tredje påstår att det finns hos hästen men att det är begränsat. Tre av fem artiklar som använts menar att hästar besitter ett begränsat korttidsminne medan resterande två artiklar har kommit fram till att hästar minns saker väl i mellan 10–30 sekunder.
Studiens slutsats är att det krävs mer forskning inom området då de studier som finns har redovisat olika resultat.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 458.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.