Hästens biologi

Krubbitning kopplat till utfodringsrutiner

Krubbitning kopplat till utfodringsrutiner

Jacqueline Gissler (2018)

Det är viktigt att förstå vad som är en beteendestörning hos hästen som krubbitning och hur den påverkar hästen. Syftet med denna litteraturstudie att öka kunskapen kring krubbitning kopplat till utfordringsrutiner. Ämnet på denna litteraturstudie valdes på grund av problemet att dagens hästar ibland har beteendestörningar, en stereotypi, som krubbitning och som ofta förknippas med utfodring. I detta arbete så har det studerats utifrån frågeställningarna hur krubbitning påverkar hästen och hur krubbitningen är kopplad till utfodringsrutiner.
Effekterna av krubbitning går att mildra genom att låta fodring ligga så nära det naturliga beteendemönstret som möjligt, i form av födosök och födosammanssättning. Att använda vanligt hö som föda är bra. Att också kunna ge antaciddiet påverkar hästen positivt. Krubbitning går att mildra genom att öka frekvens av utfodringstillfällen. Ett annat verktyg för att minska tiden hästen ägnar sig åt krubbitning är en stalleksak.
Slutsatser av den här studien är att krubbitning kan leda till magsår samt att stressnivån hos krubbitande hästar minskar i samband med att beteendet utförs. Anledningar till krubbitning är att hästen ägnar för lite tid åt födosök än vad som är naturligt eller fodras med sötad spannmålsdiet samt överlag mycket kraftfoder.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 174.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.