Hästens biologi

Magsårs påverkan hos sporthästen och förebyggande åtgärder

Magsårs påverkan hos sporthästen och förebyggande åtgärder

Erika Wimark (2021)

Magsår är en åkomma som förekommer hos hästar och även hos hästar som presterar på en hög nivå, däremot är det lite är känt om hur åkomman påverkar hästens prestationsförmåga. Syftet med litteraturstudien är att genom redan publicerade artiklar kring Equine Gastric Ulcer Syndrom, engelsk benämning EGUS, svara på hur hästarna påverkas i prestationssammanhang och vilka förebyggande faktorer som finns. Frågeställningarna som ska besvaras är hur magsår påverkar hästens beteende och prestationsförmåga om annan typ av utfodringsmetod kan vidtas som förebyggande åtgärd samt om härstamning och avel har betydelse för magsår.
Det resultat av stort intresse för frågeställningen var om hästar på hög prestationsnivå hade en mer frekvent förekomst av magsår än hästar på lägre prestationsnivå, detta kunde inte besvaras i studierna. Vidare var hästens beteende/symtom för magsår inte alltid avgörande för om hästen var drabbad av åkomman, hästar påvisade inga symtom för magsår trots att gastroskopier påvisade magsår och då även av svårare grad. En slutsats kunde dras om att hög träningsnivå hos hästen ökade risken och förekomsten för magsår, dock visade ingen av studierna på hur hästens prestation påverkades av magsår. Utfodringsmetod har betydelse då hästar på en fri eller hög grovfoder giva har generellt minskad risk för magsår. Magsår har en ärftlighet i den kutana magslemhinnan därför har härstamning och avels betydelse för förekomst av magsår.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 147.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.