Hästens biologi

Minska frekvensen av stereotypa beteenden hos uppstallade hästar

Minska frekvensen av stereotypa beteenden hos uppstallade hästar

Charlotta Karlsson (2018)

Stereotypt beteende är ett beteende som hästen aldrig visar i det vilka, utan finns enbart hos hästar i fångenskap. Vanliga stereotypa beteenden är krubbitning, vävning och boxvandring. Det är vanligtvis brister i hästens miljö som påverkar beteendet och vanliga orsaker till stereotypa beteenden är mycket begränsad social kontakt och korta ättider som inte tillgodoser hästens tuggbehov. Syftet med denna litterära studie är att få fram hur frekvensen av stereotypa beteenden kan minskas hos den uppstallade hästen som utvecklats på grund av en miljö som inte uppfyller hästens naturliga behov. Frågeställningen är Hur kan hästhållare minska frekvensen av utvecklade stereotypier?
Riskfaktorer i samband med stereotypa beteenden är bland annat utfodring av grovfoder fyra gånger per dag genom att det ökar risken till att visa stereotypa beteenden, jämfört med hästar som utfodras mer eller mindre frekvent per dag. Även få utfodringstillfällen, två gånger per dag, bidrar till mer stereotypa beteenden än utfodring fler gånger per dag. Utfodring med kraftfoder visar att orala stereotypier minskas ju fler utfodringstillfällen hästen erbjuds, medan det kan innebära en högre risk att hästen väver. Virginiamycin har en positiv effekt på hästar då tillskottet hjälper det till att sänka pH-värdet i magsäcken, minskar risken för magsår och då även minskar frekvensen av stereotypier. Den sociala kontaktens betydelse för hästen har stor påverkan på stereotypa beteenden och en boxdesign som tillåter hästen social kontakt, både visuell och taktil, med öppnad front och inblick till boxen bredvid minskar kraftigt frekvensen av vävning.
Hästhållare kan minska frekvensen av stereotypa beteenden hos den uppstallade hästen. Detta genom att erbjuda hästen en grovfoderbaserad foderstat med utfodring tre tillfällen per dag. Även att ge hästen möjlighet till socialkontakt i stallet genom en boxutformning som erbjuder framförallt fysisk kontakt minskar frekvensen av utvecklande stereotypier.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 199.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.