Pedagogik & Ledarskap

Möjligheter för tävling och prestation som funktionsnedsatt ryttare

Möjligheter för tävling och prestation som funktionsnedsatt ryttare

Ida Apelgren (2020)

Möjligheter för tävling och prestation ser olika ut för varje individ. För funktionsnedsatta kan det lätt bli antaganden och fördomar om exempelvis bidrag och assistans, vilket i sin tur ses som en fördel. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa ett urval av vetenskaplig forskning som undersöker de fysiska och psykiska möjligheterna för tävling och prestation som funktionsnedsatt. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller komma från en olycka eller skada, vilket gör att förutsättningarna ser olika ut även för dem. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa ett urval av vetenskaplig forskning som undersöker de fysiska och psykiska möjligheterna för tävling och prestation som funktionsnedsatt genom att besvara frågeställningarna; Hur är möjligheten till tävling och prestation som pararyttare? Hur ser tränare på coachning av idrottare som besitter en funktionsnedsättning? Hur påverkar utövandet av ridsport personer med funktionsnedsättning psykiskt? Resultatet visar att det krävs ett engagerat team bakom framgången hos de som besitter en funktionsnedsättning. Studierna har gett en mer nyanserad bild över hur möjligheter till tävling och prestation för pararyttare ser ut, samt hur tränarnas syn på hur det är att träna funktionsnedsatta uppfattas. Genomgående har ridningen och ridsporten haft en positiv inverkan på funktionsnedsatta personers liv och gett dem ytterligare möjligheter. En av studierna visar att tänare som coachar och tränar idrottare med funktionsnedsättning är mycket positivt inställda till arbetet. Tränarna angav dock att det finns en skillnad i resurser hos tränarna själva och för lite kunskap om självaste funktionshindren. Sammantaget visar studierna på att med en funktionsnedsättning krävs det ett starkt team bakom den aktive, med ett stort engagemang för att nå framgång. Möjligheterna till tävling och prestation för funktionsnedsatta är idag god.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 171.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.