Hästens biologi

Motionens betydelse för utveckling av osteochondros i leder hos häst.

Motionens betydelse för utveckling av osteochondros i leder hos häst.

Jackie Gardesköld (2015)
Osteochondros (OC) är en rubbning av skelettbildningen i den endochondrala bentillväxten hos den unga växande hästen, vilket kan ha negativ betydelse för kommande prestationsförmåga hos den vuxna hästen. Detta utgör ett problem för både hästens välmående och för hästsporten. Syftet med föreliggande litteraturstudie är att ge kunskap om hur uppkomsten av osteochondros i bakknä, carpus och hasled påverkas av mängden motion som unghästen erbjuds. Detta genom att besvara följande frågeställning: Påverkar hästens motionsmöjligheter uppkomsten av OC i leder och vilken mängd motion bör erbjudas för att minska förekomsten av OC i leder? Denna litteraturstudie är baserad på ett antal vetenskapliga artiklar där resultaten sammanställts.

Osteochondros är en komplex sjukdom som vars uppkomst influeras av en rad bakomliggande faktorer. Några av dessa faktorer som tros ha betydelse för utvecklingen av OC är utfodring, snabb tillväxt, ärftlighet och mängden motion. Att den unga hästen får motion är nödvändigt för att skelettbildningen ska fungera optimalt och ge en bra benkvalitét. Utebliven motion hos den unga hästen kan därför gynna en utveckling av sjukdomen osteochondros. Studierna i denna litteraturstudie visar att unghästar som har haft fri tillgång till motion visat lägre antal OC lesioner i leder. Vilken månad hästen var född i påverkade också antalet OC lesioner, de hästar som var födda under mars och april månad visade lägre antal OC lesioner.

Studiens slutsats är att mängden motion har betydelse för uppkomsten av OC, även om motion som ensam faktor inte kan användas för att eliminera OC förekomsten i leder. Regelbunden motion, direkt från födseln är att rekommendera för att minska risken för OC.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 501.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.