Hästhållning

Olika inhysningssystems betydelse för hästens beteende och inlärningsförmåga

Olika inhysningssystems betydelse för hästens beteende och inlärningsförmåga

Louise Radevik (2017)

Hästen är ett betesdjur som är anpassat till ett liv på stäppen där de lever tillsammans i flock, de tillbringar ungefär 16 timmar per dag åt att söka föda. Då hästen är ett flockdjur har det sociala beteendet stor betydelse och de är i behov av fysisk kontakt. Framförallt för de unga hästarna har den sociala kontakten med andra hästar stor betydelse. De unga hästarna visar mindre aggressiva beteenden samt blir mer sociala mot andra arter, inklusive människan. Det är till stor nytta när människans arbete med de unga hästarna ska påbörjas.
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och se hur olika inhysningssystem påverkar hästens beteende samt dess inlärningsförmåga. Detta genom att besvara frågeställningarna: Vilken betydelse har inhysningssystemen för uppkomsten av stereotypa beteende?
Hur stor betydelse har de olika inhysningssystemen för hästens inlärningsförmåga?
Resultatet av litteraturstudien visade att risken för uppkomst av stereotypa beteenden ökar för hästar som inhyses i individuell box mot de som inhyses i grupp. Hos de hästar som inhystes i grupp sågs sällan eller aldrig beteendeförändringar. För den unga hästen sågs att de individuellt inhysta hästarna hade lättare att utföra tester som skulle göras enskilt. Jämfört med de hästar som var vana att leva i grupp med andra. Däremot krävde de enskilt inhysta hästarna mer tid vid inridning och hantering jämfört med de unga hästar som inhystes i grupp. Slutsatsen visar att hästar som inhystes i grupp ges en gynnad inlärningsförmåga samt minskad risk för uppkomst av stereotypa beteenden.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 82.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.