Hästens biologi

Olika typer av botulism som kan drabba häst

Olika typer av botulism som kan drabba häst

Saga Nitsing (2020)

Hösilage används som grovfoder till hästar över större delar av världen. Förekommande bland grovfoder är tillväxt av botulism, som utgörs från tillväxt av bakterien Clostridium botulinum. Bakterien bildar olika typer av botulinumtoxin och är således giftiga samt skadliga för hästen. Kännetecknande symptom för botulism är bland annat svårigheter med att svälja foder och muskelsvaghet i kroppen. Detta leder i sin tur till att hästarna avlider av andningsförlamning eller cirkulationssvikt om hästen inte fått antitoxin eller avlivats av djurskyddsskäl innan detta stadie. Hästens välbefinnande blir lidande ifall de kännetecknande symptomen inte känns till och behandling uteblir. Prognosen för hästens överlevnad vid botulism är dålig. Syftet med denna litteraturstudie är att öka förståelsen kring olika typer av botulism som kan drabba hästar och få en inblick kring de symptom som har påvisats genom att besvara frågeställningarna; Vilka symptom uppstår i samband med botulism? Finns det några skillnader på symptom mellan botulismtyperna och i så fall vilka? Denna litteraturstudie är begränsad till botulismtyperna A-D. Två av fallstudierna är utförda i länder där förekomst av diagnosticerade fall med botulism är låg medan de två andra fallstudierna är utförda i länder med högre förekomst av diagnosticering. Gemensamt har dessa studier använd sig av tillförlitliga laborationstester som påvisat botulism, även om dessa laborationstester har varit av olika slag. De symptom som förekommer vid botulism är generell muskelsvaghet, andningsbesvär, rörelsesvårigheter, svårigheter med intag av foder, minskad pupillreflex samt att saliv kan rinna ur munhålan. Skillnaden i symptom mellan typerna av botulinumtoxin är dock väldigt liten och därför krävs laboratorietester för att kunna fastställa toxintypen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 131.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.